انجام پایان نامه علوم دینی - نمونه فصل 5

انجام پایان نامه علوم دینی - نمونه فصل 5

در این فصل از انجام پایان نامه علوم دینی حاضر بر مبناي آنچه تا کنون در چهار فصل پیشین به آن پرداختیم یعنی ترسیم کلیات تحقیق، ادبیات و مبانی نظري تحقیق، روش انجام پایان نامه علوم دینی و تحلیل یافته‌هاي حاصل از اظهار نظر پاسخگویان به گویه‌هاي طراحی شده، سرانجام در این فصل بر پایۀ یافته هاي پیشین به ارائۀ تصویري جامع و کامل از نتایج حاصله می‌پردازیم.
به منظور حصول نتایج دقیق‌تر و علمی‌تر، همان‌گونه که به طور مفصل در فصل‌هاي پیشین نیز به آن اشاره شد دو گروه استادان ارتباطات (به عنوان نمایندگان بدنۀ علمی و آکادمیک رسانه) و روحانيان با سابقه و فعال در عرصه برنامه‌هاي ديني (به عنوان نمایندگان بدنۀ اجرایی رسانه) را به عنوان نمونه‌هاي معرف از یک جامعه آماري کلان یعنی فضاي رسانه‌اي ایران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
براي دستیابی به یک الگوي مطلوب درباره برنامه‌هاي ديني تلويزيون از دیدگاه دو گروه مذکور، 68 گویه براي تحقیق ساخته شد. گویه‌ها، معرف و برآیند نظریه‌هاي دين و رسانه و نتایج تحقیقات پیشین در این حوزه هستند. مفاهیم مطرح شده در این گویه‌ها، متغیرهاي مستقل و میزان مخالفت و یا موافقت پاسخگویان با محتواي هر گویه، متغیرهاي وابسته این تحقیق به حساب می‌آیند.
حال در این فصل ابتدا به ترسیم خلاصه‌اي از آنچه در فصل‌هاي پیشین تحقیق انجام گرفته می‌پردازیم و در پی آن به معرفی برخی از مهم‌ترین یافته‌هاي تحقیق می‌رسیم، پس از آن نوبت به سخن آخر یعنی آنچه جان کلام تحقیق است فرا می‌رسد. در نهایت پیشنهادها، محدودیت‌ها و منابع مورد استفاده در این تحقیق تشریح می‌شوند.

خلاصه ای از انجام پایان نامه علوم دینی حاضر

در فصل اول در انجام پایان نامه علوم دینی حاضر به اين نكته پرداختيم كه تبليغات سنتي ديني داراي اقتضائات و ويژگي‌هايي است كه رسانه تلويزيون از آن برخوردار نمي‌باشد و از طرف ديگر بنا به اعتقاد صاحب‌نظراني هم‌چون پستمن ذات و ماهيت اين‌جهاني و سرگرم‌كننده تلويزيون با دين تناقض دارد و ورود تلويزيون به عرصه تبليغات ديني باعث تبديل يك برنامه قدسي به آئيني مادي مي‌شود. بنابراين هدف محقق در اين تحقيق دستيابي به ديدگاه و نظرات دو گروه پاسخگو (استادان و روحانيان) در اين خصوص مي‌باشد كه آيا رسانه تلويزيون وسيله مناسبي براي تبليغ ديني مي‌باشد و اگر تلويزيون وسيله مناسبي براي تبليغ ديني است، برنامه‌هاي ديني تلويزيون از نظر محتوا، ارائه، اجرا و ساير متغيرها بايد واجد چه ويژگي‌هايي باشد.
شناسايي نقاط اشتراك و افتراق دیدگاه‌ها و عقاید دو گروه استادان و كارشناسان مسائل ديني در خصوص تدوين الگويي مطلوب توليد برنامه‌هاي ديني تلويزيوني ايران و شناخت جايگاه دين در رسانه تلويزيون از ديدگاه متخصصان ارتباطات و كارشناسان مسائل ديني از اهداف اين تحقيق مي‌باشد.
دو سؤال به عنوان سوال‌هاي اصلی تحقیق مطرح شده است که سرانجام بر مبناي یافته‌هاي فصل چهارم باید به آن‌ها پاسخ داده شود. این سؤال‌ها عبارتند از:
1-    جايگاه دين در رسانه تلويزيون از ديدگاه متخصصان ارتباطات و كارشناسان مسائل ديني چيست ؟
2-    الگوي مطلوب ساخت برنامه‌هاي ديني تلويزيوني از ديدگاه متخصصان ارتباطات و كارشناسان مسائل ديني داراي چه ويژگي‌هايي است ؟
در فصل دوم ابتدا تصويري جامع از تحقيقات پيشين ارائه شد و سپس در بخش ادبيات تحقيق سعي شد تلويزيون ديني، دين رسانه‌اي، ديدگاه‌هاي موافق و مخالف در خصوص حضور دين در تلويزيون در ايران و جهان مورد بررسي قرار گيرد.
در بخش مبانی نظري با تشریح جامع نظریه‌هاي دين و رسانه، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي(كاركردگرايي ساختي)، و نظريات ارتباطات(كاشت و استفاده و رضامندي) تصویري جامع از پایه‌هاي نظري و تئوریک تحقیق ارائه کردیم. سرانجام در بخش چارچوب نظري تحقیق به نظريات دين و رسانه پرداختیم.
با توجه به این نکته که در روش کیو محقق در پی سنجش ذهنیت افراد است و ذهنیت و علائق و سلایق امري شخصی و درونی است وقابل پیش‌بینی نیست، لذا این تحقیق فاقد فرضیه است.
سرانجام در انجام فصل سوم به روش شناسی تحقیق و تشریح هر کدام از تعاریف مطرح در آن پرداخته‌ایم. چرا که یکی از مهم‌ترین بخش‌هاي تحقیق علمی روش‌شناسی و متد دستیابی به نتایج آن است. بدون متدولوژي تحقیق، نتایج بررسی و تحلیل‌هاي مربوطه معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود.
محقق براي دستیابی به نقاط افتراق و اشتراك دیدگاه ها نظرات و عقاید دو گروه آکادمیک و تجربی رسانه یعنی اساتید و صاحب‌نظران ارتباطات و روحانيان با تجربه در عرصه برنامه‌هاي ديني تلويزيون ناگزیر به انجام مرحله اجرایی علمی تحقیق و استفاده از روش کیو است.
روش کیو، فنی است که پژوهش‌گر را قادر می‌سازد تا ادراکات و عقاید فردي را شناسایی و طبقه‌بندي کند و هم‌چنین به دسته‌بندي گروه‌هاي افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد. هدف این فن، آشکار ساختن الگوهاي مختلف تفکر است، نه شمارش تعداد افرادي که تفکر‌هاي مختلفی دارند، این ویژگی روش کیو را به روش‌هاي کیفی نزدیک می‌کند زیرا از روش‌هاي آماري مانند تحلیل عاملی و تحلیل مؤلفه‌هاي اصلی براي دسته‌بندي افراد کمک می‌گیرد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هررگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه علوم دینی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۹/۱۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه

راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه

نحوه تدوین و نگارش پایان نامه و همچنین مراحل تدوین و نگارش پایان نامه [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۹
|
سینا
جامعه آماری در پایان نامه نویسی

جامعه آماری در پایان نامه نویسی

جامعه آماری یکی از مهمترین بخش های [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و دکتری رباتیک

انجام پایان نامه ارشد و دکتری رباتیک

انجام پایان نامه رباتیک پیچیدگی های خاص خود را دارد. دانستن روند  [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب