اصول نوشتن مقاله - روش تحقیق

اصول نوشتن مقاله - روش تحقیق

انواع روش تحقیق در نوشتن مقاله

در مقاله‌نویسی، می‌توان از روش‌های مختلف تحقیق استفاده کرد. برخی از انواع روش‌های تحقیق در مقاله‌نویسی عبارت‌اند از:

 • روش تجربی: در این روش، پژوهشگر باجمع‌آوری داده‌های مربوط به موضوع مورد بررسی، فرضیه‌های خود را تأیید یا رد می‌کند. داده‌های تجربی می‌توانند از طریق آزمایشات، مشاهدات میدانی یا نظرسنجی‌ها جمع‌آوری شوند.
  روش تجربی در مقاله نویسی معمولاً به عملیات و فرآیندی اطلاق می‌شود که نویسنده برای جمع آوری داده‌ها و ارائه هپوتزیس‌های خود در مورد یک موضوع خاص استفاده می‌کند. در ادامه توضیحی اجمالی درباره روش تجربی در مقاله نویسی آورده شده است:
  تعریف مسئله: ابتدا باید مسئله‌ای را که قصد بررسی آن را دارید تعریف کنید. این مسئله می‌تواند از طریق مرور ادبیات موجود در زمینه‌ی مورد نظر شناسایی شود یا می‌توان از تجربیات شخصی یا مشابه دیگران برآمده کرد.
  انتخاب روش تجربی: بر اساس مسئله‌ای که به آن می‌پردازید، باید یک روش تجربی انتخاب کنید. در روش تجربی معمولاً داده‌ها از طریق تجربیات شخصی، مشاهدات مستقیم، آزمایش‌های آزمایشگاهی، پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌ها جمع آوری می‌شوند. بر اساس مسئله و روش تجربی مورد استفاده، باید یک طراحی تجربی مشخص کنید.
  جمع آوری داده‌ها: پس از انتخاب روش تجربی و طراحی تجربه، شما باید برای جمع آوری داده‌ها اقدام کنید. این می‌تواند شامل انجام آزمایش‌ها، انجام پرسشنامه‌ها، انجام مصاحبه‌ها و غیره باشد.
  تحلیل داده‌ها: پس از جمع آوری داده‌ها، باید آنها را تحلیل کنید. این می‌تواند شامل استفاده از روش‌های آماری، تفسیر داده‌ها و بررسی ارتباط بین متغیرها باشد.
  نتیجه‌گیری: در نهایت، باید نتایج خود را تحلیل و نتیجه بگیرید و ارتباط آنها را با مسئله اصلی بررسی کنید. در این قسمت می‌توانید هپوتزیس‌های خود را تایید یا رد کنید و یا پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه دهید.
  در کل، روش تجربی در مقاله نویسی بر مبنای داده‌های تجربی استوار است و از روش علمی برای بررسی مسئله‌ها و تست هپوتزیس‌ها استفاده می‌کند.
 • روش تحلیلی: در این روش، پژوهشگر با تحلیل و بررسی دقیق و کامل اطلاعات موجود در منابع مختلف، به پاسخگویی به سوالات پژوهشی خود می‌پردازد. این روش ممکن است شامل بررسی و تحلیل داده‌های آماری، مقایسه مطالعات مربوطه، تحلیل محتوا و تحلیل نقدی باشد.

  روش تحلیلی به روشی اطلاق می‌شود که بر پایه تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات استوار است. در این روش، داده‌های قابل اعتماد و مورد اطمینان جمع‌آوری شده و سپس تحلیل و تجزیه آن‌ها صورت می‌گیرد تا به نتایج دقیق و قابل اعتمادی برسیم.
  یکی از روش‌های معروف تحلیلی، تحلیل آماری است که با استفاده از الگوریتم‌ها و تکنیک‌های آماری، داده‌های جمع‌آوری شده را به صورت کمی تجزیه و تحلیل می‌کند. این روش می‌تواند به ما کمک کند تا الگوها و روابط بین داده‌ها را شناسایی کنیم و از آن‌ها استفاده کنیم. به عنوان مثال، با استفاده از تحلیل آماری می‌توانیم میانگین، واریانس و همبستگی داده‌ها را محاسبه کنیم.

  روش تحلیلی همچنین می‌تواند به تحلیل داده‌های کیفی نیز اعمال شود. در این حالت، با استفاده از تکنیک‌های متناسب، داده‌های بدست آمده را به صورت کیفی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. به عنوان مثال، با تحلیل مضمون می‌توانیم موضوعات و الگوهای زیربنایی در یک متن را شناسایی کنیم.

  همچنین، روش تحلیلی می‌تواند به تحلیل داده‌های پیچیده نیز اعمال شود. در این حالت، با استفاده از مدل‌ها و الگوریتم‌های پیشرفته، داده‌های پیچیده را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. به عنوان مثال، با استفاده از روش تحلیل داده‌های چندمتغیره می‌توانیم روابط بین چندین متغیر را بررسی کرده و تحلیل کنیم.

  در کل، روش تحلیلی به ما کمک می‌کند تا با تجزیه و تحلیل دقیق و دلایل منطقی، به نتایج قابل اعتمادی دست بیابیم. این روش در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصاد، روانشناسی، علوم اجتماعی و ... استفاده می‌شود و روش‌ها و تکنیک‌های متنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ارائه می‌کند.

 • روش تاریخی: در این روش، پژوهشگر با تحلیل رویدادها و فرآیندهای تاریخی، به درک و توضیح اتفاقات گذشته و تأثیر آنها بر موضوع مورد بررسی می‌پردازد.

  روش تاریخی مطالعه و تحقیق در مورد رویدادها و فرایندهای تاریخی است. این روش شامل بررسی منابع تاریخی، تحلیل و تفسیر داده‌های تاریخی، تعیین علل و تبیین نتایج و تأثیرات تاریخی، و نوشتن داستان‌های تاریخی است. روش تاریخی همچنین شامل قرار دادن رویدادها و فرایندهای تاریخی در زمینه‌های مختلف مانند اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی است.
  روش تاریخی شامل مراحل مختلفی است، از جمله:

  جمع‌آوری منابع تاریخی: این شامل جمع‌آوری اسناد تاریخی، نامه‌ها، مقالات، کتاب‌ها، مجلات، مصاحبه‌ها و سایر منابع مربوط به رویدادها و فرایندهای تاریخی است.
  تحلیل منابع: در این مرحله، منابع تاریخی با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند تا اطلاعات مفیدی استخراج شود. این شامل ناحیه‌بندی، مشخص کردن اطلاعات مهم و تفسیر مطالب است.
  تفسیر و تبیین علل: در این مرحله، تلاش می‌شود تا علل و عوامل موجود در پشت رویدادها و فرایندهای تاریخی شناسایی شوند. این شامل مطالعه علل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.
  نتیجه‌گیری: در این مرحله، تلاش می‌شود تا نتایج و تأثیرات رویدادها و فرایندهای تاریخی مورد بررسی قرار گیرند. این شامل بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم رویدادها بر جوامع و فرهنگ‌ها است.
  نگارش: در این مرحله، نگارش و تدوین یک داستان تاریخی با استفاده از داده‌ها و مطالب تحقیق شده انجام می‌شود.
  روش تاریخی از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی مانند جستجوی آرشیوی، مصاحبه، تحلیل نقشه و نمودار، تحلیل محتوا، و تحلیل موجودیت‌های تاریخی استفاده می‌کند. همچنین، تکنولوژی و روش‌های پیشرفته‌تری مانند تحلیل داده‌های رایانه‌ای و مدل‌سازی نیز به شکلی معتبر در دنیای تاریخی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 • روش مطالعه موردی: در این روش، پژوهشگر بر روی مورد یا موارد خاصی تمرکز می‌کند و با جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آنها، به توصیف و تشریح موارد مورد نظر می‌پردازد.
  روش مطالعه موردی یک روش تحقیق است که برای بررسی و تحلیل یک پدیده یا مسئله خاص در یک شرایط واقعی استفاده می‌شود. در این روش، پژوهشگر یک مورد خاص را بررسی می‌کند و جزئیات و جوانب مختلف آن را جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر می‌کند.

  روش مطالعه موردی ممکن است در زمینه‌های مختلفی، از جمله علوم انسانی، علوم اجتماعی و مدیریت، استفاده شود. در علوم اجتماعی و علوم انسانی، مطالعه موردی به تحلیل یک پدیده‌ی سداگذارنده در جامعه و جوانب مختلف آن می‌پردازد. به عنوان مثال، یک پژوهشگر می‌تواند برای بررسی اثرات افزایش میزان طلاق در جامعه، مورد پژوهشی را انتخاب کند و جزئیات آن را بررسی کند. او می‌تواند با مصاحبه با افرادی که تجربه طلاق داشته‌اند، بررسی داده‌های آماری و مشاهده مستقیم این پدیده، به نتایجی درباره اثرات و آسیب‌های احتمالی طلاق در جامعه برسد.

  در مدیریت و علوم کسب و کار، مطالعه موردی معمولاً بر روی یک سازمان خاص تمرکز دارد. به عنوان مثال، یک پژوهشگر ممکن است بخواهد روش‌های موفق برای افزایش فروش در یک شرکت را بررسی کند. او می‌تواند به مطالعه‌ی عملیات و روش‌های بازاریابی این شرکت، مصاحبه با مدیران و کارکنان، تحلیل داده‌های مالی و بررسی اسناد و گزارشات مختلف پرداخته و در نهایت به یک نتیجه برسد.

  روش مطالعه موردی مزایای بسیاری دارد از جمله امکان بررسی و تحلیل جزئیات و جوانب مختلف یک مورد، ارائه نتایج حاصل از تحقیق وانمودنی به افراد و سازمان‌های دیگر و تولید دانش جدید در زمینه مورد مورد بررسی است. با این حال، این روش نمی‌تواند به صورت کلی‌ای صادقانه و قابل‌تعمیم برای تمام جامعه یا سیستم‌ها استفاده شود، زیرا تمام جوانب مورد بررسی نمی‌شود و به تنهایی قادر به ارائه دلیل‌های قاطع برای روابط علی و علتی نیست.

 • روش پژوهش دستگاهی: در این روش، پژوهشگر با خلق و توسعه تکنیک‌ها، روش‌ها و ابزارهایی که لازم برای حل مشکل موضوع خود است، سر و کار دارد.روش پژوهش دستگاهی، روشی است که برای جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها در بخش‌های مختلف از یک دستگاه استفاده می‌شود. این دستگاه می‌تواند یک وسیله فیزیکی مانند دستگاه‌های اندازه‌گیری و ابزارهای آزمایشگاهی باشد و یا یک روش رایانه‌ای برای تحلیل و پردازش داده‌ها مانند نرم‌افزارها و الگوریتم‌ها.

  روش پژوهش دستگاهی به عنوان یک روش پژوهشی به وسعت و کاربرد زیادی در علوم مختلف دارد، برای مثال در علوم کامپیوتر، مهندسی برق و الکترونیک، فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر کدام از این علوم، روش پژوهش دستگاهی برای جمع‌آوری داده‌ها، انجام آزمایش‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری از آن‌ها استفاده می‌شود.

  برای انجام یک پژوهش دستگاهی، ابتدا نیاز است دستگاه مناسبی برای جمع‌آوری داده‌ها یا انجام آزمایشات مورد نظر انتخاب شود. سپس، نیاز است تا دستگاه به درستی راه‌اندازی شود و داده‌ها را جمع‌آوری یا آزمایش‌ها انجام شود. در ادامه، داده‌ها باید تجزیه و تحلیل شوند تا به نتایج نهایی برسیم و نتیجه‌گیری صورت گیرد.

  استفاده از روش پژوهش دستگاهی مزایای زیادی دارد، به عنوان مثال، این روش به ما اجازه می‌دهد تا دقت بیشتری در جمع‌آوری داده‌ها و انجام آزمایش‌ها داشته باشیم و به نتایج دقیق‌تری برسیم. همچنین، استفاده از دستگاه‌ها می‌تواند زمان و هزینه‌های مربوط به انجام آزمایش‌ها و جمع‌آوری داده‌ها را کاهش دهد.

  با این حال، استفاده از روش پژوهش دستگاهی همچنین چالش‌هایی نیز دارد. برای مثال، ممکن است دستگاه‌ها به دلیل پیچیدگی و حساسیت‌شان نیاز به تجهیزات و مهارت‌های خاصی داشته باشند. همچنین، انتخاب دستگاه مناسب و راه‌اندازی صحیح آن نیاز به دانش و تخصص خاصی دارد.

  در نهایت، روش پژوهش دستگاهی یک روش تحقیقاتی قدرتمند است که به ما کمک می‌کند تا به نتایج دقیق‌تری در پژوهش‌های علمی برسیم. با استفاده از دستگاه‌های مناسب و بهینه‌سازی روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها، می‌توان تا حد زیادی به جزئیات و ابعاد دقیق‌تری از پدیده‌ها و فرآیندها دست یافت.

 • روش‌های کمی
  روش‌های کمی به سنجش وجمع‌آوری داده‌های هدفمند و کمی برای پاسخگویی به سؤالات پژوهشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش‌ها از ابزارهای آماری و ریاضی استفاده می‌کنند و می‌توانند برای تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها و ارائه استنباط‌های قوی و قابل اعتماد مورد استفاده قرار بگیرند.

  یکی از روش‌های کمی متداول، پژوهش تجربی است که با استفاده از آزمایشات و مشاهدات مستقیم بر روی یک نمونه از جامعه هدف، داده‌های هدفمند و کمی را جمع‌آوری می‌کند. این روش از لحاظ عملی و روش‌شناسی به طور وسیعی استفاده می‌شود و می‌تواند پاسخگویی به سؤالات پژوهشی را با دقت و قابلیت تکرار بالا ارائه دهد.

  روش‌های کمی شامل تکنیک‌های آماری متنوعی مانند تحلیل‌های توصیفی، تحلیل پیوندی، آزمون فرضیه‌پردازی و مدل‌سازی آماری است. این روش‌ها معمولاً برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، تخمین پارامترها، بررسی روابط بین متغیرها و پیش‌بینی و پیش‌بینی داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  روش‌های کمی همچنین می‌توانند در تحقیقات عملی و در صنایع و مشاغل استفاده شوند. به عنوان مثال، در حوزه بازاریابی، روش‌های کمی می‌توانند برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار مشتریان، ارزیابی اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی و بهبود عملکرد کسب و کار استفاده شوند.

  به طور کلی، روش‌های کمی با استفاده از روش‌های آماری و ریاضی قادر به تجزیه و تحلیل هدفمند و کمی داده‌ها هستند و به ما امکان می‌دهند تا به استنباط‌های قوی و قابل اعتماد برسیم.

 • روش‌های کیفی
  روش‌های کیفی به روش‌هایی گفته می‌شود که در اثر استفاده از آن‌ها، کیفیت یک محصول یا خدمت بهبود می‌یابد. این روش‌ها بر اساس نظریات و مدل‌های متفاوتی توسعه یافته‌اند و هر کدام به مسئله‌ای خاص می‌پردازند. در زیر به برخی از روش‌های کیفی معروف اشاره می‌شود:
  PDCA (Plan-Do-Check-Act): این روش مدیریتی توسط ویلیام ادواردز دمینگ ابداع شد و بر اساس چهار مرحله اصلی (برنامه‌ریزی، انجام، بررسی و اعمال) عمل می‌کند. با اجرای مرحله‌های متوالی PDCA، بهبود پایدار کیفیت خواهد رخ داد.
  Six Sigma: این روش بهبود کیفیت بر اساس حذف عیوب و کاهش تنوع در فرآیندها است. در این روش، بردارهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بکار می‌رود تا ریشه‌یابی دقیق‌تری انجام شود و بهبود کیفیت از طریق اندازه‌گیری و کنترل تغییرات اعمال شود.
  Lean Manufacturing: این روش بر اصولی که در صنعت خودروسازی ژاپن به وجود آمده است، تمرکز دارد. هدف اصلی این روش کاهش هدررفت‌ها و افزایش بهره‌وری است.
  Total Quality Management (TQM): در این روش، تمامی کارکنان و سطوح سازمانی در فرآیند تصمیم گیری و بهبود کیفیت شرکت می‌کنند. پیشترین فراگیری این روش در صنعت خدماتی بوده و در حال حاضر در سایر صنایع نیز به کار می‌رود.
  5S: این روش دهانه‌بندی‌ها، نظم و تمیزی، استانداردسازی، توسعه و بالندگی، حفظ و پیگیری تمرکز دارد. با اجرای این روش، بهبود کیفیت، بهره‌وری و امنیت در محیط کار به دست می‌آید.
 • ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
  |
  سینا
  اکسپت و
  مقالات مرتبط
  انجام مقاله در رشته روانشناسی

  انجام مقاله در رشته روانشناسی

  انجام مقاله روانشناسی، علوم تربیتی و همچنین علوم اجتماعی نکات خاص خود را دارد. در [...]

  ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
  |
  سینا
  بخش های مختلف مقاله | تعارض منافع + Acknowledgment

  بخش های مختلف مقاله | تعارض منافع + Acknowledgment

  تعارض منافع + Acknowledgment در مقاله نویسی را در این بخش بهتر بشناسید. علاقه مند [...]

  ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
  |
  سینا
  Review articles writing

  Review articles writing

  In this paper, We are trying to explain how you can write a review article. In this manner, It has been try [...]

  ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
  |
  سینا
  تیتیر های داغ
  بیشتر
  برگزاری آزمون ارشد و دکتری

  اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

  اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

  ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
  |
  ابن سینا
  اخبار پژوهشی کشور

  اخبار پژوهشی کشور | 1402

  همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

  ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
  |
  ابن سینا
  جدیدترین اخبار علمی کشور

  جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

  جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

  ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
  |
  ابن سینا
  آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

  آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

  آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

  ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
  |
  ابن سینا
  آخرین اخبار کشور

  اخبار علمی - پژوهشی کشور

  در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

  ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
  |
  ابن سینا
  به ما بپیوندید
  بیشتر
  آموزش پایان نامه
  تلفن: 02128422160
  شماره موبایل: 09104742571
  اهداف ابن سینا
  آموزش پایان نامه
  آموزش چاپ مقاله
  آموزش اکسپت مقاله
  چاپ کتاب