انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی | نمونه فصل پنج

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی | نمونه فصل پنج

1-5 مقدمه

هر پژوهشی یک تلاش منطقی، سازمان یافته و علمی برای دستیابی به پاسخ یک پرسش یا راه‎حل برای یک مسأله است؛ در حقیقت، در طی فرآیند هر پژوهشی نتایج آن اهمیت به سزایی دارد؛ چرا که، نتایجی که پژوهشگر بدانها دست یافته است، می توانند مبنایی را برای رفع مشکلات و یا بهبود وضعیت موجود، فراهم آورند. از طرف دیگر، استفاده کنندگان از پژوهش نیز بیش از هر چیز به نتایج آن توجه دارند. از اینرو، می توان گفت فصل پنجم ثمره تمامی تلاش های صورت گرفته در طی مسیر انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری، و شاید مهم ترین قسمت آن است.
در فصل حاضر ابتدا خلاصه ای از فرآیند انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی و یافته ها ارائه می گردد. سپس به بحث و نتیجه گیری پرداخته و محدودیت های پژوهش عنوان می شوند. در پایان پیشنهادات پژوهش در دو قالب پیشنهادهایی به هتل های مورد مطالعه و پیشنهاد به سایر پژوهشگران جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی آتی بیان می شوند.

2-5 مروری بر فرآیند پژوهش

در انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی حاضر محدودیت های گردشگران کره ای در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جهت دستیابی اهداف پژوهش و پاسخگویی به سوالات اصلی و فرعی که در فصل نخست عنوان شده اند، مبانی نظری پژوهش و پیشینه ادبیات بیان شد که در فصل دوم به طور مفصل بدان پرداخته شده است و در نهایت مدل مفهومی پژوهش ارائه گردید. در این مدل چهار متغیر «محدودیت های درون فردی»، «محدودیت های میان فردی»، «محدودیت های ساختاری» و «محدودیت-های مقصد» به عنوان مؤلفه های محدودیت های گردشگران خارجی در ایران شناسایی شد. به دنبال تهیه مدل مفهومی پژوهش و شناسایی شاخص های مربوطه، ابزار گردآوری داده های اولیه با 51 سوال اصلی برای متغیرهای پژوهش طراحی شد. در ادامه، پرسشنامه تهیه شده، بین کره ای های ساکن تهران توزیع گردید و در مجموع 351 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل محدودیت ها، مورد استفاده قرار گرفت. پس از جمع‎آوری و دسته‎بندی داده‎های به دست آمده از پرسشنامه، به منظور تجزیه و تحلیل داده‎ها از روشPLS  استفاده گردید.

3-5 محدودیت های پژوهش

هر پژوهش علمی با محدودیت هایی روبرو است که در قسمت های مختلف فرآیند پژوهش نمود پیدا می کنند. انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی حاضر نیز مانند انجام پایان نامه مدیریت دیگر با محدودیت هایی رو به رو بوده است که در زیر به مهمترین آنها اشاره می-شود:
•    تعدد شاخص های مرتبط با محدودیت های مقصد، که به دلیل جلوگیری از طولانی شدن پرسشنامه برخی از شاخص ها با هم ادغام شدند.
•    اهمیت بالای زمان در فرهنگ کره ای، که باعث محدودیت زمانی در پر کردن پرسشنامه می شد.
•    عدم امکان بررسی محدویت های پیش روی گردشگران سایر ملیت ها
•    این مطالعه بر اساس نظرات گردشگران کره ای می باشد که در نتیجه نمی توان نتایج آن را به گردشگران سایر ملیت ها تعمیم داد. 
•    اعضای نمونه آماری به دلیل برخی محدودیت های خاص سیاسی، تمایل چندانی برای پر کردن پرسشنامه ها نداشتند.
•    محدودیت دیگر، تردید پاسخ دهندگان در مورد همکاری با پژوهش به دلیل مسأله عدم اعتماد می باشد. همین طور مشکلات مربوط به ارتباط زبانی با گردشگران از دیگر محدودیت های تحقیق بوده است. این موارد زمان و هزینه بالایی را بر دوش محقق قرار می دهد.
•    استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها، یکی دیگر از محدودیت های پژوهش بود. این پرسشنامه ها به صورت نظرسنجی بوده و در تفسیر نتایج حاصل به دلیل محدودیت های حاصل از روایی پرسشنامه ها، باید احتیاط کرد. بنابراین در این پژوهش به دلیل استفاده از پرسشنامه، نگرش و نظر افراد بررسی شده و نه واقعیت. یعنی این امکان وجود دارد که نظرات پاسخ دهندگان بیانگر واقعیت نباشد. محدودیت بعدی ناشی از مقیاس درجه بندی لیکرت است که تمایل به پاسخ متوسط را در پاسخ دهندگان ایجاد می کند.
•    محقق امکان کنترل تمامی متغیرهای موثر دیگر را ندارد و به همین جهت تحقیق با محدودیت حاصل از شرایط اجرای تحقیق همراه است. در تحقیق حاضر نیز همچون سایر تحقیقات، مشکل کمبود زمان، بالا بودن هزینه، و کمبود امکانات تحقیقاتی وجود داشته است.

4-5 پیشنهادهایی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی

•  انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی با محوریت بررسی محدودیت های سایر گردشگران بازدیدکننده از ایران، به ویژه کشورهایی که تفاوت های فرهنگی زیادی با ایران دارند.
•  جهت غلبه بر محدودیت اول، بهتر است هر یک از متغیرها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. بدین ترتیب، امکان پرداختن به جزئیاتی که بدانها اشاره نشده است فراهم خواهد بود.
•  بررسی تطبیقی محدودیت های گردشگران مختلف بازدیدکننده از ایران، با یکدیگر

•  انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی با موضوع بررسی تطبیقی محدودیت های گردشگران کره ای بازدیدکننده از ایران با گردشگران کره ای بازدیدکننده از کشورهایی مانند ترکیه یا مالزی که شباهت فرهنگی بیشتری با ایران دارند.

5-5 خلاصه فصل پنجم

در این فصل که به نوعی مهم ترین قسمت از پژوهش است به ارائه خلاصه ای از فرآیند پژوهش، بحث و نتیجه گیری  درباره موضوع پژوهش پرداخته شد. پس از آن محدودیت های پژوهش و پیشنهادهای اجرایی و پیشنهادهایی به پژوهشگران جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی ارائه گردید تا در پژوهش های آتی به کار گرفته شود.

جهت دانلود فایل کمکی انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت جهانگردی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری صنایع

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری صنایع

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری صنایع در این بخش سعی در ارائه [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب