انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و پروژه | نمونه فصل اول

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و پروژه | نمونه فصل اول

بیان مسئله در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت حاضر

پروژه های عمرانی نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور دارند و همواره از آنها به عنوان شریانهای حیاتی اقتصاد و صنعت کشور یاد می شود.با توجه به اهمیت، تنوع وپیچیدگی خاص این پروژه ها در وزارت دفاع ، محدودیت در منابع مالی  این وزارتخانه ، مسائل فنی و مدیریتی و... سبب شده است تا اغلب پروژه های عمرانی در این وزارتخانه و همچنین سایر وزارتخانه های  کشور با تاخیرات وافزایش هزینه ها مواجه باشندوهمواره موضوعات ادعایی از طرف عمدتاً پیمانکاران وگاهاً کارفرمایان مطرح شده است. وضعیت پروژه های عمرانی دارای شرایط مختلفی می باشد.  برخی از پروژه ها دارای تاخیرات وافزایش هزینه های کمی بوده وموارد اختلاف در آنها ناچیز است وبرخی دیگر نیز دارای تاخیرات و افزایش هزینه های زیادی هستند. این موارد سبب شده است تا برخی از  این پروژه ها از اهداف اولیه بسیار دور شوند و منافع حاصل از احداث آنها با مشکل و وقفه مواجه گردد. افزایش هزینه ها وتاخیرات دارای علل مختلفی می باشد که برخی از آنها  عبارتند از:
    مشکلات مالی و عدم تامین اعتبارات در زمان مناسب
    مشکلات فنی 
    مشکلات طراحی  و برآورد اولیه احجام 
    مشکلات پیمانکاران و ضعف بنیه  مالی و اجرایی آنها 
    مشکلات مدیریتی و عدم مدیریت صحیح
    حوادث  طبیعی و غیر مترقبه
از مشکلات اصلی که اکثر این پروژه ها در گیر آن می باشند، مساله علل افزایش هزینه ها وتاخیرات می باشد. این مساله خصوصا در دهه اخیر که شدت تحریمها علیه ایران افزایش یافته است، تاثیرات بیشتری بر پروژه ها داشته است خصوصا پروژه هایی که به نحوی مناسبات مالی با خارج دارند یا تجهیزات آنها از خارج تامین می شود. این موضوع سبب می شود علاوه بر افزایش هزینه های تمام شده پروژه ها، منافع ومزایای حاصل از احداث پروژه ها نیز به تاخیر افتاده وگاهی اوقات اهداف اصلی پروژه محقق نشود. در ایران اکثر پروژه های عمرانی نیز از این امر مستثنی نبوده و دچار علل افزایش هزینه ها وتاخیرات چه از طرف کارفرما وچه از طرف پیمانکار می باشند ودر اغلب آنها نیز هزینه ها نسبت به برآورد اولیه پروژه افزایش قابل توجهی داشته است.
در اینگونه پروژه ها کارفرمایان به دنبال علت یابی عوامل افزایش هزینه ها وتاخیرات هستند تا بتوانند تسویه خسارتها و جریمه علل افزایش هزینه وتاخیرات را محاسبه نمایند وتخمین های مناسبی از حجم هزینه های اضافی تحمیل شده به پروژه در دست داشته باشند و از طرف دیگر با استفاده از تجربیات گذشته بتوانند از رخ دادن موارد مشابه جلوگیری کنند.از طرف دیگر نیز معمولا پیمانکاران درصدد توجیه تاخیرات خود و فرار از پرداخت خسارت هستند. همچنین شرکت های تامین کننده ضمانت نامه ها و اعتبارات پروژه نیز باید جهت کنترل عملکرد دریافت کنندگان تسهیلات مالی از علل و مسئولیت هر یک از قسمتها مطلع باشند، لذا شناسایی علل اصلی افزایش هزینه ها وتاخیرات در این پروژه ها بسیار ضرروی بوده وسبب خواهد شد تا در آینده و در سایر پروژه های عمرانی نیز تاخیرات و ضررهای احتمالی گرفته شود.

با توجه به اهمیت موضوع و نقش پروژه های عمرانی  وزارت دفاع در امنیت، اقتصاد و صنعت کشور، ضرورت  شناسایی علل اصلی افزایش هزینه ها وتاخیرات در این پروژه ها بیش از پیش احساس می شود و در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت حاضر سعی شده است تا ضمن شناسایی علل اصلی افزایش هزینه ها وتاخیرات ، راهکارهای لازم جهت کاهش موارد فوق وتسریع در روند اجرایی پروژه ها ارائه گردد.
 با وجود ابهامات و نارسایی های موجود در حین اجرای پیمان و قراردادهای پروژه های عمرانی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص قراردادهای ساخت و ساز پروژه های عمرانی در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد به طور خاص در وزارت دفاع پرداخته شده است.

اهمیت وضرورت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت حاضر

 پروژه های عمرانی وقراردادهای ساخت و ساز  وزارت دفاع از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرحها حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب مطرح شدن علل افزایش هزینه ها وتاخیرات از طرف پیمانکار وکارفرما   می شود.
 از طرف دیگر رونق پروژه های  عمرانی در  کشور سبب کاهش بیکاری و شکوفایی اقتصاد کشور شده و بهبود معیشت مردم را در پی دارد. شدت گرفتن تحریمها در سالهای اخیر و مشکلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی و همچنین ممانعت از ورود کالاها ، تجهیزات وتکنولوژیهای نوین به کشور معضلات و مشکلات  پروژه های عمرانی وعمرانی مرتبط با دولت و خصوصا وزارت دفاع را دوچندان کرده و با توجه به کند شدن روند رشد اقتصادی کشور ، افزایش بیکاری و بحرانهای ناشی از آن از قبیل اعتصاب کارگران پروژه ها ، نیمه کاره ماندن وفرسودگی پروژه ها وتاخیرات در پروژه های عمرانی را سبب شده است. بررسی این موضوع که دلایل اصلی علل افزایش هزینه ها وتاخیرات این پروژه ها چیست وچه راهکارهایی جهت کاهش علل افزایش هزینه ها وتاخیرات وجود دارد، بسیار مهم می باشد.
چنانچه این دلایل شناسایی شود می توان راهکارهایی نیز کاهش تاثیرات تاخیرات وافزایش هزینه ها ورونق پروژه های عمرانی ارائه نمود. همچنین با توجه به اینکه کشور ما همواره در معرض نوسانات داخلی وخارجی زیادی بوده است با انجام این تحقیق می توان در آینده اثرات ناشی از این نواسانات را در افزایش هزینه ها وتاخیرات پروژه های عمرانی به حداقل رساند ودر راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرد، لذا  با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع درانجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت حاضر سعی خواهد شد تا علل عمده علل افزایش هزینه ها وتاخیرات در پروژه های عمرانی وزارت دفاع از منظر مدیریت ساخت شناسایی شده و راهکارهای اجرایی جهت تسریع روند اجرایی  پروژه های  این وزارتخانه ارائه گردد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۷/۰۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری مراقبت های ویژه

انجام پایان نامه ارشد و دکتری مراقبت های ویژه

انجام پایان نامه مراقبت های ویژه را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی پیش برد.&n [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۸
|
سینا
انجام پایان نامه توانبخشی  و سلامت | نمونه فصل اول

انجام پایان نامه توانبخشی و سلامت | نمونه فصل اول

انجام پایان نامه سلامت نیز می تواند چالش های خود را برای دانشجو داشته باشد. با ای [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۶
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه گفتار درمانی که از زیر شاخه های گروه توان بخشی می باشد را می توا [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۵
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب