انجام پایان نامه کامپیوتر | نمونه فصل نتیجه گیری

انجام پایان نامه کامپیوتر | نمونه فصل نتیجه گیری

6-1- جمع‌بندی کلی نتایج

انجام پایان‌نامه کامپیوتر حاضر با ارائه مقدمه‌ای بر مبحث رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر بی‌سیم در فصل نخست آغاز شد. در ادامه در فصل دوم به بررسی و تحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه رهگیری هدف پرداخته شد که طی آن مطالعات انجام‌شده در این زمینه به چهار گروه اصلی الگوریتم‌های بر مبنای پیام، بر مبنای درخت، بر مبنای پیش‌بینی و بر مبنای خوشه دسته‌بندی شد. سپس در هر بخش به معرفی هر یک از این روش‌ها پرداخته شد و مطالعات انجام‌شده در هر یک از این روش‌ها ارائه گردید.
در رویکرد بر مبنای پیام یک پیام خاص از یک گروه از حسگرها در شبکه به گروهی دیگر فرستاده می‌شود تا آن‌ها را بیدار سازد و هدف را رهگیری کنند. در این رویکرد با توجه به سرعت و جهت حرکت هدف که تا کنون محاسبه‌شده است این ناحیه از شبکه که باید حسگرهایش بیدار شوند شناخته می‌شوند.
در روش بر مبنای درخت یک درخت که گره‌های آن حسگرهای موجود در شبکه و یال‌های آن کانال‌های مخابراتی بی‌سیم شبکه است هدف همراهی و تعقیب می‌گردد.به این درخت، درخت همراه گفته می‌شود و ریشه درخت مسئولیت هرس کردن و اضافه کردن گره به آن را دارد.
در روش بر مبنای پیش‌بینی الگوریتم‌ها اقدام به پیش‌بینی مکان بعدی هدف با توجه به مکان‌ها و سرعت‌های قبلی هدف می‌پردازند. بر اساس اینکه چه نوع پیش‌بینی انتخاب شود مقدار مصرف توان و دقت مورد نیاز پیش‌بینی برای کاربردهای خاص قابل تنظیم است.
 در الگوریتم‌های بر مبنای خوشه، رهگیری هدف با استفاده از تقسیم‌بندی حسگرهای موجود در شبکه به یکسری از خوشه‌ها انجام می‌گیرد. نوع خوشه‌بندی بسته به اینکه خوشه‌بندی قبل از شروع رهگیری انجام گیرد و یا در حین آن متفاوت می‌باشد. هنگامی‌که خوشه‌بندی قبل از عمل رهگیری انجام شود و در آن خوشه‌ها در حین عملیات ثابت بمانند به این نوع خوشه‌بندی، خوشه‌بندی ایستا گفته می‌شود اما اگر خوشه‌بندی در حین عملیات با توجه به محل هدف انجام شود به این نوع خوشه‌بندی، خوشه‌بندی پویا گویند.     
در فصل سوم این پایان‌نامه در ابتدا به معرفی الگوریتم‌های مکان‌یابی پرداخته شده است. این الگوریتم‌ها با استفاده از مکان دقیق تعداد کمی از حسگرها و معیارهای اندازه‌ی مابین حسگرها، مانند فاصله و جهت مکان حسگرها را به دست می‌آورند. در ادامه در این فصل به منظور شبیه‌سازی مسیر هدف، به بررسی و تحلیل مطالعات انجام‌شده در زمینه مدل حرکتی پرداخته شد که طی آن مطالعات در این زمینه به چهار گروه اصلی مدل‌های تصادفی، شهری، وابسته به زمان و گروهی دسته‌بندی شد. سپس در هر بخش به معرفی هر یک از این مدل‌ها پرداخته شد و مطالعات انجام‌شده در هر یک از این روش‌ها ارائه گردید.
در مدل‌های تصادفی گره‌های متحرک به صورت تصادفی و آزاد بدون محدودیت حرکت می‌کنند. به طور دقیق‌تر مقصد، سرعت و جهت حرکت گره به صورت تصادفی و مستقل از دیگر گره‌ها انتخاب می‌شود. در مدل‌های شهری هدف شبیه‌سازی وسایل نقلیه در خیابان‌های یک شهر است. در این نوع مدل‌ها گره‌ها به عنوان اجسامی متحرک در خیابان های یک شهر در نظر گرفته می شوند. ویژگی بارز این نوع مدل ها محدودیت مکان هایی که یک گره متحرک در حداکثر خود می‌تواند حرکت کند. در مدل‌های وابستگی زمانی، سرعت کنونی یک گره با توجه به سرعت قبلی گره بدست می‌آید. در مدل‌های گروهی که به آنها مدل‌های مکانی نیز گفته می‌شود،گره‌ها به صورت گروهی با هم حرکت می‌کنند به گونه‌ای که هر کدام از گره‌ها بر اساس حرکت گره سرخوشه به حرکت خود ادامه می‌دهند. در این الگوریتم از مدل نقطه راه تصادفی به منظور شبیه‌سازی مسیر حرکت هدف استفاده گردیده است. در این مدل در هر بار تغییر مسیر توسط هدف، مسیر و سرعت هدف به صورت تصادفی انتخاب می‌گردد.
در فصل چهارم این پایان‌نامه به بررسی الگوریتم‌های مرتبط با الگوریتم پیشنهادی پرداخته شد. در این فصل ابتدا الگوریتم خوشه‌بندی KOCA[26] ارائه گردیده است که در آن خوشه‌ها می‌توانند با یکدیگر اشتراک داشته باشند. در ادامه الگوریتم‌های رهگیری هدف که در راستای الگوریتم پیشنهادی می‌باشند شرح داده شده است.
در انتها در فصل پنجم الگوریتمی برای بهبود مصرف توان در شبکه حسگر بی‌سیم برای کاربرد رهگیری هدف ارائه شد. در الگوریتم پیشنهادی ابتدا به منظور تقسیم‌بندی حسگرها به یک سری خوشه از یک رویه جدید خوشه‌بندی استفاده‌شده است. در رویه خوشه‌بندی ارائه‌شده حسگرهای مرزی با چندین سرخوشه در ارتباط می‌باشند و به وسیله آن مدیریت بهتری بر روی حسگرهای شبکه صورت پذیرد.
در ادامه این فصل الگوریتم توزیع‌شده رهگیری هدف ارائه گردیده است که در این الگوریتم با توجه به پیشینه موقعیت هدف، موقعیت آینده هدف پیش‌بینی می‌گردد و حسگر سرخوشه‌ای که موقعیت پیش‌بینی‌شده هدف در رنج آن قرار داشته باشد به وسیله رویه انتخاب حسگرهای شایسته سه حسگر نزدیک به هدف را انتخاب می‌کنند و آنها به حالت فعال می‌روند تا هدف مورد نظر را شناسایی کنند.
در الگوریتم رهگیری هدف ارائه‌شده، به دلیل سرعت بالا و یا تغییر جهت‌های ناگهانی هدف امکان دارد که هدف از برد حسی سه حسگر خارج گردد و در نتیجه هدف گم شود. در صورت تشخیص گم شدن هدف توسط الگوریتم رهگیری هدف، الگوریتم جدید تصحیح خطا اجرا خواهد شد تا هدف گم شده مجددا شناسایی گردد.
شبیه‌سازی‌ها نشان داده است که به دلیل پیش‌بینی موقعیت آینده هدف از روی پیشینه موقعیت هدف و جلوگیری کردن از ارتباطات بین خوشه‌ای که باعث هدر رفتن بیش از حد انرژی می‌شود، انرژی در شبکه به صورت بهینه‌تری مصرف گردیده است و در نتیجه طول عمر شبکه افزایش می‌یابد. همچنین این الگوریتم قادر به رهگیری چندین هدف متحرک با سرعت‌های متفاوت به صورت همزمان می‌باشد و علاوه بر آن این الگوریتم قادر به رهگیری اهداف با سرعت بالا نیز می‌باشد.

6-2- پیشنهادات

در ارتباط با انجام پایان نامه کامپیوتر حاضر، پیشنهاداتی قابل طرح و بررسی هستند که در ادامه توضیح داده می-شوند.
•    زمان مناسب جهت انجام خوشه‌بندی مجدد باید بر حسب شرایط هر خوشه در نظر گرفته شوند. انجام خوشه‌بندی بر حسب بازه زمانی، چندان مناسب نیست و به اندازه‌ی سرباری که دارد نمی‌تواند مفید واقع شود. لازم است برای بهبود انرژی خوشه‌بندی هر خوشه به صورت مجزا حسگرهای تحت نظارت خود را خوشه‌بندی کنند و در این زمینه تحقیقاتی انجام شود.
•    گره‌های مرزی در الگوریتم پیشنهادی همیشه فعال هستند. می‌توان حسگرهای مرزی را به وسیله یک روش زمان‌بندی  مناسب بر اساس مکان هدف فعال گردند تا حسگرهایی که هدف در برد آنها نیستند فعال نگردند. تحقیق در طراحی و ارزیابی چندین روش زمان‌بندی می‌تواند مفید واقع شود.
•    در الگوریتم پیشنهادی حسگرهای مرزی همیشه فعال هستند و در نتیجه مصرف انرژی آن‌ها بالا می‌باشد. در هنگامی‌که انرژی بعضی از حسگرهای مرزی به اتمام رسید امکان به وجود آمدن ناحیه‌ای که تحت پوشش حسگرهای مرزی نباشد به وجود خواهد آمد. پیشنهاد می‌شود که برای بهبود ناحیه تحت پوشش شبکه از عامل‌های  متحرک استفاده گردد تا شبکه در ناحیه مرزی به صورت کامل تحت پوشش حسگرها قرار گیرد و تحقیقاتی در این زمینه انجام گیرد.
•    الگوریتم پیشنهادی به وسیله الگوریتم تصحیح خطا قادر به کشف هدف‌های گمشده می‌باشد. پیشنهاد می‌شود  با ایجاد تغییرات و اصلاحات لازم در این الگوریتم به گونه‌ای که الگوریتم قادر به شناسایی چندین هدف گمشده بر اساس مکان آنها باشد به بالا رفتن دقت الگوریتم رهگیری هدف کمک گردد و تحقیقاتی در این زمینه انجام گیرد.
•    شبکه‌های حسگر بی‌سیم کاربرد متعددی در زیر آب دارند اما مطالعات چندانی در ارتباط با رهگیری هدف در شبکه‌های حسگر زیر آب انجام نشده است. پیشنهاد می‌شود تحقیقاتی با توجه به روش‌های موجود رهگیری هدف در محیط زیر آب انجام گیرد.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه کامپیوتر با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۵/۱۳
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه با موضوع شرکت های دانش بنیان

انجام پایان نامه با موضوع شرکت های دانش بنیان

به منظور آموزش انجام پایان نامه با موضوع شرکت های دانش بنیان در این بخش نمون [...]

۱۴۰۳/۰۴/۳۰
|
سینا
انجام رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی

انجام رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی

انجام رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی حاضر در سال 90 در دانشگاه علامه به اتمام رسید [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۸
|
سینا
انجام پایان نامه با محوریت جنبش زنان

انجام پایان نامه با محوریت جنبش زنان

جنبش زنان به عنوان موضوع جهت [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۷
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب