انجام رساله دکتری و پایان نامه ارشد مدیریت | نمونه نتیجه گیری

انجام رساله دکتری و پایان نامه ارشد مدیریت | نمونه نتیجه گیری

مقدمه

مهمترین بخش انجام رساله دکتری مدیریت فصل نتایج و پیشنهادهای آن باشد. بیشتر تلاش هایی که در روند انجام رساله دکتری مدیریت صورت می گیرد در واقع برای دستیابی به نتایج و پیشنهادهای پایان نامه است، چرا که هدف از انجام  پایان نامه دکتری و ارشد یافتن راه کار برای مشکلاتی است که وجود دارند و یا در طی انجام پایان نامه بوجود آمده و شناسایی می شوند گاهی این مشکلات هزینه و انرژی زیادی در جامعه صرف کرده و کارایی و اثربخشی را کاهش می دهند و باعث عدم رسیدن به نتایج مورد نظر و ارزشمند می گردند. در این فصل به نتیجه گیری در مورد یافته های تحقیق در فصل چهارم پرداخته می شود. ابتدا یافته‌های پژوهشی و نتیجه های حاصله در مورد تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه پرداخته می شود. در قسمت بعد پیشنهادهای تحقیق که از نتیجه پژوهش بدست آمده ارائه شده و سپس پیشنهادهای برای انجام ررساله دکتری مدیریت بعدی ارائه می گردد.

5-1-    نتیجه گیری 

5-1-1-    فرضیه اصلی رساله

اولین فرضیه این پایان نامه مبنی بر معناداری تاثیر افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران می باشد. یافته ها نشان می دهد که افزایش تبلیغات تلویزیونی دارای اثر مثبت و معنادار بر ریکشن های هیجانی مشتریان بیمه بوده است و به همین دلیل نتایج، فرضیه اصلی اول تحقیق مورد تایید قرار گرفت که یافته های این بخش با نتایج حاصل از تحقیقات خالقی تبار، رحمان سرشت و رودانی(1389)، پترویچی و مارینو و کاتلین مورتیمور همسو بوده است. رسانه‌ها به عنوان فراهم کننده چارچوب‌های تجربه برای مخاطبان، نگرش‌های کلی فرهنگی‌ای برای تفسیر اطلاعات توسط افراد جامعه در جوامع امروزی ایجاد می‌کنند. رسانه‌ها شیوه‌هایی را که افراد زندگی اجتماعی را تفسیر کرده، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند را با کمک نظم دادن به تجربه ما از زندگی اجتماعی، قالب ریزی می کنند. بنابراین در جریان جامعه پذیری افراد و نوع نگرش آنان به صنعت و تجارت نیز، رسانه‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کنند، بدین معنی که ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی و اجتماعی را به نسل جدید انتقال می‌دهند و آن را درونی می‌کنند. بنابراین بنظر می رسد که رابطه بین تبلیغات تلویزیونی با واکنش های هیجانی افراد رابطه ای منطقی بوده باشد.

5-1-2-    فرضیه اصلی دوم

فرضیه اصلی دوم تحقیق مبنی بر معناداری تاثیر افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران بوده است. یافته های تحقیق در جدول 4-8 نشان داد که افزایش تبلیغات تلویزیونی دارای اثر مثبت و معنادار بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه بوده است و بنابر این نتایج، فرضیه اصلی دوم تحقیق مورد تایید قرار گرفت که یافته های این بخش با نتایج حاصل از تحقیقات خالقی تبار، حمان سرشت و رودانی(1389)، پترویچی و مارینو، کاتلین مورتیمور، اسپیک و جوزف (2007) و تا کوچی و فیشیو همسو بوده است.

5-1-3-    فرضیه های فرعی پایان نامه

فرضیه های فرعی اول و دوم پایان نامه مبنی بر معناداری تاثیر شدت و کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش هیجانی مشتریان بیمه ایران بوده است. یافته های تحقیق در جدول 4-9 نشان داد که هریک از عوامل شدت و کیفیت تبلیغات تلویزیونی دارای اثر مثبت و معنادار بر واکنش های هنجاری مشتریان بیمه بوده است و بنابراین، فرضیه های فرعی اول و دوم تحقیق مورد تایید قرار گرفتند.
همچنین فرضیه های فرعی سوم و چهارم تحقیق مبنی بر معناداری تاثیر شدت و کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران بوده است. یافته های تحقیق در جدول 4-10 نشان داد که هریک از عوامل شدت و کیفیت تبلیغات تلویزیونی دارای اثر مثبت و معنادار بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه بوده است و بنابراین، فرضیه های فرعی سوم و چهارم تحقیق نیز تایید گردیدند.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام رساله دکتری مدیریت و یا پایان نامه اشد با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۳/۱۸
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری مراقبت های ویژه

انجام پایان نامه ارشد و دکتری مراقبت های ویژه

انجام پایان نامه مراقبت های ویژه را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی پیش برد.&n [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۸
|
سینا
انجام پایان نامه توانبخشی  و سلامت | نمونه فصل اول

انجام پایان نامه توانبخشی و سلامت | نمونه فصل اول

انجام پایان نامه سلامت نیز می تواند چالش های خود را برای دانشجو داشته باشد. با ای [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۶
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه گفتار درمانی که از زیر شاخه های گروه توان بخشی می باشد را می توا [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۵
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب