انجام پایان نامه سلامت | نمونه فصل اول

انجام پایان نامه سلامت | نمونه فصل اول

بیان مسئله در انجام پایان نامه سلامت حاضر

سالمندی دوره ای از زندگی است که تغییرات جسمانی، هیجانی و اجتماعی عمده ای را به دنبال دارد به طوری که می تواند سلامت عمومی این افراد، خانواده های آن ها و نیز در سطح بالاتر جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. اکثر توانایی های جسمانی اعم از فعالیت دستگاه های عصبی، حسی، ایمنی، قلبی- عروقی، تمایلات جنسی، فعالیت های شناختی و ... در این دوره رو به افول است. متخصصان مراقبت بهداشتی و قانون گزاران، نگران پیامدهای اقتصادی افزایش جمعیت سالمندان هستند. افزایش هزینه های دولت در زمینه مراقبت بهداشتی و تقاضای بیشتر برای خدمات مراقبت بهداشتی، مخصوصا مراقبت درازمدت، بیش از همه موجب نگرانی شده است.
هزینه خدمات پزشکی سالمندان به طور سرسام آوری با افزایش سن بیشتر می شود. افراد 80 ساله و مسن تر، به طور متوسط 77 درصد بیشتر از شهروندان بزرگسال مزایا کسب می کنند. این افزایش عمدتا به خاطر نیاز به مراقبت دراز مدت در بیمارستان ها و خانه های سالمندان است، زیرا بیماری های ناتوان کننده مزمن و بیماری های حاد با افزایش سن بیشتر می گردد. بنابراین نتایج مطالعات حاکی از آن است که بین زندگی در خانه سالمندان و مشکلات شدیدتر و بیشتر و همین طور هزینه های مراقبت بالاتر ارتباط معناداری وجود دارد (برک، 1385).
داستان سلامت سالمندان به این جا ختم نمی شود بلکه وجود شرایط خاص هیجانی و اجتماعی آن ها نیز مزید بر علت بوده و آن ها را بیش از پیش آشفته می سازد. سازمان بهداشت جهانی، سلامت را به صورت زندگی مطلوب وکامل فیزیکی ، روانی و اجتماعی تعریف می‌کند نه صرف فقدان بیماری و ناراحتی (مقصود نیا ، 1385). با توجه به این مفهوم برجسته تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت، پذیرش مفهوم زیست- روان- اجتماعی سلامت و بیماری ها یک فرض اساسی از سلامت مرکب را ایجاد کرده است (زیکموند، 1993؛ به نقل از سوسیکووا1 و همکاران، 2001). بر این اساس در مفهوم سلامت ، فرد باید از تمام جنبه ها و ابعاد مورد بررسی قرار گیرد. 
از نظر اریکسون مهمترین تعارض روانی دوره سالمندی انسجام من در برابر ناامیدی است. پیامد منفی این مرحله این است که سالمند فکر کند راه را اشتباه رفته است و دیگر فرصت جبران و انسجام وجود ندارد. بنابراین این فرد ناامید بوده و مسئله نزدیک بودن مرگ را نمی پذیرد و غرق در اندوه و ناامیدی می شود. این نگرش ها به صورت عصبانیت و ناخشنودی از دیگران و نفرت از خود ابراز می شود (برک، 1385). 
همین طور  روابط اجتماعی این افراد دستخوش تغییرات عمده ای می شود. با افزایش سن، برخی از روابط صمیمانه تر می شوند، برخی سرد و برخی دیگر افزوده یا قطع می گردند. در اکثر سالمندان ارتباط با دیگران کاهش می یابد هرچند که علاقه آن ها به دیگران از جمله نوه هایشان از بین نمی رود.
  لذا سلامت روان فاکتور بسیار مهمی در ارزیابی سلامت عمومی فرد بوده است و ایجاد هر گونه خدشه در سلامت عمومی سالمند مستلزم صرف هزینه و وقت و انرژی بسیار زیادی از جانب سالمندان و خانواده از یک سو و سیستم‌های حمایتی از سوی دیگر خواهد بود ( ایروانی ،1388).
سالخوردگان در بسترهای اجتماعی و فیزیکی زندگی می کنند که بر تجربیات اجتماعی و در نتیجه رشد و سازگاری آن ها تاثیر می گذارند. تدارکات جوامع، محله ها و خانه ها از این نظر که تا چه حد می توانند به سالخوردگان کمک کنند تا نیازهای اجتماعی خود را برآورده سازند تفاوت دارند. اکثر سالمندان دوست دارند در خانه و محله خودشان بمانند. درصدی از سالخوردگان که در خانه های سالمندان به سر می برند، شدیدترین محدودیت در خودمختاری را تجربه می کنند. در خانه های سالمندان شریکان اجتماعی بالقوه فراوان است ولی تعامل کمی وجود دارد.  
در اغلب جوامع از جمله کشور ایران مرز قراردادي آغاز سالمندي 60 سالگی است. بر طبق آمار گزارش شده توسط سازمان بهزیستی کشور در کشور ایران در سال 1375 جمعیت بالای 60 سال 6/6% و در سال 1385، 26/7 درصد بوده است. درصد جمعیت سالمندی کشور طی 30 سال از 5.2 به 7.3 درصد رسیده است و برآوردهای رسمی بیانگر آن است که در صورت تداوم روند موجود ، جمعیت سالمند کشور بین سال های 1385 تا 1405 به حدود سه برابر افزایش یافته و به مرز 15.5 میلیون نفر خواهد رسید. در ایران 86.1 درصد سالمندان، با همسر يا همسر و فرزندان خود زندگي نموده ، 22.9درصد با فرزندان و 7.3درصد در تنهائي به سر مي برند و درصد کمی  ساكن خانه سالمندان می باشند (ایروانی، 1388). 
از طرفی وضعیت رفاهی سالمندان از جمله مواردی است که می تواند در این افراد تاثیر عمده ای داشته باشد. در این میان عواملی مانند بیمه، داشتن منزل شخصی، حقوق بازنشستگی و سواد نقش اساسی در سلامت افراد سالمند دارند.
نتایج اکثر پژوهش های داخل و خارج کشور حاکی از آن است که وضعیت سلامت سالمندانی که در منزل زندگی می کنند از سالمندانی که در مراکز نگهداری زنگی می کنند بهتر است. به طور مثال، در پژوهشی که در سال 2009 توسط ماری باردن با عنوان "بررسی علل و عوامل موثر بر سلامت عمومی سالمندان ساکن مراکز نگهداری و مقایسه آن با سالمندان ساکن منزل " انجام شد مشخص شد که میزان سلامت عمومی سالمندان ساکن منزل به شکل معنی داری از همسالان ساکن مراکز نگهداری بالاتر می باشدو عواملی چون رفاه مالی ، خانواده حمایتگر و سازگاری فردی از جمله علل و عوامل موثر بر این تفاوت معرفی شده است. نتایج فوق در مطالعات دیگر به اثبات رسیده است (میلر و کراچر، 2006؛ استوان و هایدن، 2009؛ کلان و همکاران، 2006؛ کردمیر، 1388). 
به نظر می رسد برخی از عوامل مانند جنسیت و ویژگی های شخصیتی مثل برون گرایی- درون گرایی از جمله متغیرهای تعدیل کننده در میان سلامت و محل زندگی سالمندان باشند. مطالعه سوراسون (2008) و یاسینی (1387) نشان داد که سالمندان برون گرا سلامت عموی بیشتری در مقایسه با سالمندان درون گرا دارند. 
نتایج مطالعات در زمینه تاثیر جنسیت کمی متناقض است. برای مثال، فرانکلین و استیون (2002) نشان دادند که مردان مراکز نگهداری سلامت بیشتری نسبت به زنان دارند. در حالی که مردانی و همکاران (1388) نشان دادند که جنسیت در این رابطه تاثیری ندارد. مطالعه علم الهدی و همکاران (1382) نیز نشان داد که سالمندان زنی که در منزل زندگی می کنند و سالمندان مردی که در مراکز به سر می برند سلامت بیشتری دارند.
  به طور کلی و با توجه به نتایج یافته ها، نگهداری سالمندان در منزل مزایای بسیاری برای خود سالمندان و نیز برای سطوح گوناگون جامعه دارد. در این زمینه نیز همچون زمینه‌های دیگر امور بهداشت و درمان، پیشگیری عاقلانه تر و مقرون به صرفه تر از درمان می‌باشد. تحقیقات این چنینی تاثیرات محیط‌های اجتماعی و پیرامونی متفاوت بر سلامت عمومی سالمندان را می‌سنجند و هدف نهایی ایجاد زمینه مناسب به منظور  تغییر در رویه خانواده‌ها جهت نگهداری از سالمندان شان و از سوی دیگر راهنما و مشوقی  در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات مراقبتی در مراکز نگهداری خواهد بود.
ظرفیت مراکز شبانه‌روزی موجود با توجه به جمعیت کشور چندان چشمگیر نبوده ولی در سالیان اخیر شاهد رشد درخواست واگذاری سالمندان به مراکز مراقبتی شبانه روزی بوده‌ایم. با توجه به موارد گفته شده رویکردهای خاصی در زمینه انجام خدمات مناسب نظیر مراقبت‌های درمنزل با کیفیت بالا به سالمندان در کشور مطرح شده است،که این رویکردهای مبتنی بر جامعه از جمله سیاست‌های اصولی نهادهای سلامت محور بین المللی در کشور ما می‌باشد(مجله کهریزک، ش 43). خدمات تخصصی که سالمندان تحت پوشش طرح مراقبت در منزل بهزیستی از آن بهره مند می شوند شامل ویزیت های دوره ای  پزشکی ،پرستاری، فیزیو تراپی ،روانشناسی ،کاردرمانی و مددکاری اجتماعی  در منزل سالمند می باشد.
هدف از انجام پایان نامه سلامت حاضر مقایسه وضعیت سلامت عمومی سالمندان تحت مراقبت در مراکز نگهداری شبانه روزی با سالمندان شرکت کننده در برنامه‌های مراقبتی در منزل و تعیین عوامل موثر بر سلامت عمومی آنان می باشد.

جهت دانلود فایل کمکی انجام پایان نامه سلامت کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه سلامت با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۳/۰۱/۲۶
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

در این بخش که با هدف آموزش انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ک [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۱
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی در این بخش سعی در ا [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۰
|
سینا
انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه سیستم گرایش الکترونیک را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی پیش [...]

۱۴۰۳/۰۲/۲۹
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب