انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی | نمونه پیشنهادات

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی | نمونه پیشنهادات

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی: پیشنهادات

پیشنهاد بر اساس نتیجه فرضیه اصلی اول در انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی حاضر
ارزش ویژۀ برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی تأثیر دارد.
بین متغیر ارزش ویژه برند و متغیر رضایت مصرف‌کننده به صورت مستقیم رابطه وجود دارد. در نتیجه ارزش ویژه برند بر رضایت مصرف‌کننده تأثیر دارد. لذا مدیران شرکت ایران خودرو با مطالعه دقیق ابعاد ارزش ویژه برند وبرنامه‌ریزی دقیق موجبات ارتقای آن را در داخل و خارج از کشور فراهم آورند.  

5-3-2- پیشنهاد بر اساس فرضیه های فرعی 
5-3-2-1- پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی اول
 بین متغیر کیفیت فیزیکی  و متغیر رضایت مصرف‌کننده به صورت مستقیم رابطه وجود دارد. از بین ابعاد ارزش ویژۀ برند کیفیت فیزیکی دارای بزرگ ترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رضایت و وفاداری به برند نمایندگی های ایران خودرو بیشتر است. در بازار خدمات پس از فروش نمایندگی های خودرو کیفیت خدمات(کیفیت فیزیکی و رفتار کارکنان) و رضایت و وفاداری رابطۀ مثبت وجود دارد؛  مراجعین این نمایندگی ها به امکانات و تجهیزات مدرن و مناسب بیشتر از هر چیز اهمیت می‌دهند؛ بنابراین مدیران بایستی فضایی جذاب و دکوراسیونی زیبا و مدرن را فراهم کنند وتجهیزات به روز و چیدمان جذاب در نمایندگی ها به کار ببرند. ومدارد زیر را رعایت نمایند:
    توزيع قطعات به صورت فراگير بين نمايندگي ها بنحوي كه مشتريان براحتي به آنها دسترسي داشته باشند.
    ضمانت قطعات خاصی از خودرو و عیوب مشخصی از آن، یک امر بدیهی، ولی بسیار اساسی به شمار می رود زیرا در وهلۀ اول، هر چه قطعات ضمانت شده بیشتر و زمان آن یا کارکرد ماشین بیشتر باشد، رضایت خاطر و اطمینان بالاتر است. متعهد نمودن نمايندگي هاي مجاز به ارائه تسهيلات رفاهي مناسب و استاندارد براي مشتريان.

5-3-2-2- پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی دوم
 متغیر رفتار کارکنان  بر متغیر رضایت مصرف‌کننده تأثیر دارد. با توجه به ضریب مثبت این متغیر می‌توان گفت که تأثیر رفتار کارکنان بر رضایت مصرف‌کننده مثبت است در نتیجه: 
    کارکنان نمایندگی‌های ایران خودرو علاوه بر مهارت‌های فنی باید توانایی تشخیص نیازهای نمادین مراجعین را داشته باشند و توصیه می‌شود کارکنانی استخدام شوند که هوش عاطفی و اجتماعی بالایی دارند و برای این کار می‌توان از متخصصان روانشناسی و آموزشی برای گزینش افراد مناسب استفاده کرد. برگزاري آموزش در خصوص نحوه برخورد با مشتريان و احترام‌گذاري به آن‌ها براي پرسنل نمايندگي‌هاي مجاز.
    در پذيرش پرسنل، نمايندگي هاي مجاز تخصص پرسنل را به عنوان يك فاكتور اساسي در نظر داشته و دوره هاي آموزشي در خصوص خودرو، چگونگي عيب يابي و رفع عيوب آن براي آنها برگزار نمايند.

5-3-2-3-پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی سوم
 بین متغیر خود پنداره ایده‌آل  و متغیر رضایت مصرف‌کننده به صورت مستقیم رابطه وجود دارد و خود پنداره ایده‌آل بر رضایت مصرف‌کننده تأثیر دارد. با توجه به ضریب مثبت این متغیر می‌توان گفت که تأثیر تناسب با خودپندارۀ ایده‌آل بر رضایت مصرف‌کننده مثبت است. مدیران بایستی خدماتشان را جهت تطبیق بیشتر با خودپندارۀ ایده‌آل مراجعین شخصی سازی نمایند. به عنوان مثال چیدمان فضای(محل انتظار) نمایندگی را می‌توان براساس تقاضای مراجعین تغییر داد تا به خودپندارۀ ایده‌آل آنها نزدیک شود.  این عامل به رضایت بیشتر و کسب تجربه ای به یادماندنی از مراجعه به نمایندگی ایران خودرو منجر می‌شود.

5-3-2-4- پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی چهارم
 بین متغیر هویت برند و متغیر رضایت مصرف‌کننده به صورت مستقیم رابطه وجود دارد و هویت برند بر رضایت مصرف‌کننده تأثیر دارد. با توجه به ضریب مثبت این متغیر می‌توان گفت که تأثیر هویت برند بر رضایت مصرف‌کننده مثبت است. مدیران باید جهت تقویت هویت برند خود تفکر و عمل راهبردی داشته باشند. از جمله می‌توانند از فرصت های سازماندهی رویدادهای اجتماعی مانند گردهمایی هایی ها، کنفرانس ها و سمینارهای تبلیغی، رالی خانوادگی، ساخت  محصولات نوین سازگار محیط زیست  جهت انطباق با هویت اجتماعی مالکین خودرو استفاده نمایند.

5-3-2-5- پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی پنجم
 بین متغیر آگاهی از برند  و متغیر رضایت مصرف‌کننده به صورت مستقیم رابطه وجود دارد. آگاهی از برند بر رضایت مصرف‌کننده تأثیر دارد. با توجه به ضریب مثبت این متغیر می‌توان گفت که تأثیر آگاهی از برند بر رضایت مصرف‌کننده مثبت است. برای بالابردن آگاهی مالکین خودرو از برند نمایندگی ایران‌خودرو که می‌تواند به رضایت و وفاداری به برند منجر شود. با توجه به این که متغیر آگاهی از برند دارای کمترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رضایت و وفاداری به برند نمایندگی‌های ایران‌خودرو کمتراست. می‌توان بخش روابط عمومی قوی، جهت برقراری روابط خوب با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف ایجاد کرد و از این راه سعی در معرفی و جذب مشتریان سازمانی برای نمایندگی داشت. همچنین انجام تبلیغات رسانه‌ای، محیطی و اینترنتی می‌تواند به آگاهی مشتریان از برند نمایندگی کمک کند تا هنگام انتخاب نمایندگی اولین برندی که به ذهن آن‌ها خطور می‌کند نام گروه نمایندگی‌های ایران‌خودرو باشد. 

5-3-2-6-پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی ششم
 بین متغیر تناسب سبک زندگی  و متغیر رضایت مصرف‌کننده به صورت مستقیم رابطه وجود دارد و تناسب سبک زندگی بر رضایت مصرف‌کننده تأثیر دارد. با توجه به ضریب مثبت این متغیر می‌توان گفت که تأثیر تناسب سبک زندگی بر رضایت مصرف‌کننده مثبت است. مدیران بایستی به منظور درک نیازها و علایق مراجعین و همچنین توسعۀ خدمات مناسب جهت افزایش ارزش ویژۀ برند، سبک زندگی مراجعه کنندگان بالفعل و بالقوه خود را مستمر مطالعه نمایند ونمایندگی ها را متناسب با سبک زندگی خاص آنان تجهیز نماید و امکانات و تسهیلات ویژه ای را به کار گیرند؛ زیرا مراجعین نمایندگی ها با توجه به درجه نمایندگی با یکدیگر تفاوت دارند.

5-3-3- پیشنهاد بر اساس فرضیه اصلی دوم
رضایت مصرف کنندگان بر وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
بین متغیر رضایت مصرف‌کننده و متغیر وفاداری بر برند به صورت خطی و مستقیم رابطه وجود دارد و رضایت مصرف‌کننده بر وفاداری بر برند تأثیر دارد. با توجه به ضریب مثبت این متغیر می‌توان گفت که تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر وفاداری به مثبت است. کارکنان نمایندگی های ایران خودرو  بایستی تلاش کنند تا همواره تجربه مطلوبی را از خود، در مالکین خودرو ایجاد نماید؛ زیرا در غیراین صورت تجربه ناخوشایند علاوه بر نارضایتی مراجعه کننده، به تبلیغات دهان به دهان منفی منجر می‌شود و بر سهم بازار، وفاداری صاحبان خودرو و ارزش ویژۀ برند نمایندگی ایران خودرو تأثیر منفی خواهد گذاشت. همان طور که اشاره شد، وفاداری با رضایت رابطۀ نزدیک دارد، برای ایجاد رضایت فرایند بهبود مستمر باید به گونه ای به کار گرفته شود که نه تنها مراجعه کنندگان به خواسته ها و انتظاراتش دست یابد بلکه فراتر از آن عمل شود و به آن سوی نیازهای آنان گام برداشته شود. مدیران ایران خودرو توجه داشته باشند که که مشتریان وفاداری هستند که راضی نیستند. و ممکن است جهت خدماتی که در نمایندگی ها به صورت انحصاری انجام می‌شود؛ مراجعه مکرر دارند.   

5-4- محدودیت های تحقیق
1) عدم دسترسی به بعضی از منابع دست اول جهت انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی حاضر.
2) عدم همکاری لازم بعضی از افراد نمونه جهت پر کردن پرسشنامهدر طول انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی حاضر.
3) پراکندگی جغرافیایی جامعه ی آماری که باعث اتلاف وقت جهت جمع آوری داده ها شد.
4)اصولاً پرسشنامه در ذات خود داراي محدوديت هاي فراواني است كه نمي تواند به صورت عميق وارد نگرش ها و سليقه ي مشتريان شود و بايد از مراجعه حضوری و مصاحبه برای توضیح مواردی مثل خودپنداره و سبک زندگی بهره برد که سبب ایجاد محدودیت زمانی و بودجه ای شد(مراجعات مکرر).

پیشنهاد برای انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی آتی

با توجه به محدودیت های زمانی ، مکانی و موضوعی ، وجود متغیر های دیگر تأثیر گذار برمتغیر وابسته، و همچنین کاربرد متغیر های موجود در انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی حاضر در سایر حوزه ها ، برای انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی آتی موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

1) تأثير ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر عملكرد مالي شركت شرکت ایران‌خودرو نیز بررسی شود.
2) از آنجا که طبق یافته های این تحقیق عامل کیفیت فیزیکی بیشترین تأثیر را در ارزش ویژۀ برند نمایندگی های ایران خودرو دارد، درصورت تمایل به انجام تحقیق مجدد، می‌توان این عامل را دقیق تر و موشکافانه تر همراه با تأکید بر شاخص های وسیعتر و جدیدتر مورد بررسی قرار داد.
3) مدل این پژوهش را روي برندهاي دیگر وگروه هاي محصول متمایز مورد آزمون قرار دهند و نتایج به دست آمده را با نتایج این تحقیق مقایسه نمایند.
4) در این پژوهش از مدل میانجی کامل ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده استفاده شد. در تحقیقات آتی می‌توانند از مدل واسطه ای جزئی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی (خدمات نمایندگی ها) استفاده نمایند.  
5) هر کدام از متغیر های تداعی برند، تصویر برند، قابلیت اطمینان برند نیز می‌تواند وارد مدل شود و تأثیر آنها به عنوان جزئی از  ابعاد  ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت برند بررسی شود.
6) متغیر  اعتماد به برند می‌تواند به جای وفاداری به برند به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گیرد.

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۳/۰۱/۲۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

در این بخش که با هدف آموزش انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ک [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۱
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی در این بخش سعی در ا [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۰
|
سینا
انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه سیستم گرایش الکترونیک را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی پیش [...]

۱۴۰۳/۰۲/۲۹
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب