انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری علوم اجتماعی - آکادمی ابن سینا

بحث و نتيجه گيري در انجام پایان نامه علوم اجتماعی حاضر

بخش 4-75 در حقيقت نمايانگر نتيجه نهايي در انجام پایان نامه علوم اجتماعی حاضر مي باشد. نتايج حاصله از جدول 4- 75  حاکي از اين است که فرهنگ فقر کم در مولوي 16% و فرهنگ فقر متوسط در حدود 5 % و فرهنگ فقرزياد در حدود 78% است.اين به اين معناست که فرهنگ فقر در ميان فقراي منطقه مولوي وجود دارد و فرهنگ غالب منطقه ميباشد.مشاهدات حاکي از شدت وضعف اين فرهنگ بسته به موقعيت سکونت خانواده هادارد. محلات نزديکتر به خيابان اصلي مولوي وضعيت بهتري ازاين نظر دارند. 
در منطقه دروازه غار تهران فرهنگ فقر در دامنه فرهنگ فقر کم وجود ندارد و رقم به دست آمده 0% است .اما در ميزان متوسط و زياد به ترتيب21 و 79 درصد از مجموع را تشکيل ميدهند. اين امراين نتيجه را بيان مي کند که فرهنگ فقر بيان شده توسط لوييس در اين منطقه با شدت وجود دارد. شواهد به دست آمده از مشاهدات محلي اين نکته راتاييد مي نمايد. 
نتايج به دست آمده از محله خاک سفيد 36% را در فرهنگ فقر متوسط و 64 % را در فرهنگ فقر زياد توصيف مي کند.يعني در ميان خانواده هاي فقير در خاک سفيد نيز وجود فرهنگ فقر تاييد    مي شود. 
درمنطقه فرحزاد وجود فرهنگ فقر متوسط و کم به ميزان 9% و فرهنگ فقر بالا 82% را به خود اختصاص داده است، که در نتيجه در اين منطقه نيز فرهنگ فقر وجود دارد.
نتايج حاصله وجود فرهنگ فقر را در کليه محلات تاييد مي کند.اگر بخواهيم اين مناطق را بر حسب وجود فرهنگ فقر اولويت بندي کنيم خواهيم داشت:
1- فرحزاد   2- دروازه غار   3- مولوي   4- خاك سفيد

نتيجه گيري کلي

نتايج کلي به دست آمده وجودفرهنگ فقر را در محلات ثابت مي کند و مشاهدات ومصاحبه هاي انجام شده نيز اين مطلب را تاييد مي نمايد.
به نظر مي رسد که فرهنگ فقر مورد نظر در نظريه فرهنگ فقراسکار لوييس، گرچه از نظر جزئيات با فرهنگ فقر موجود در اين محلات دقيقا منطبق نمي باشد،اما مي توان گفت در کليات مطابقت هاي زيادي وجود دارد و به نظر مي رسد اين امر به دليل مشابهاتي است که نوع بشر در سراسر زمين داراست.
به اين معنا که طبق آنچه داروينيست ها نيز معتقد هستند قانون تنازع بقا به صورتي در ميان انسانها نيز وجود داشته و آنان بايد خود را با شرايط محيطي وفق دهند. شايدبه همين دليل اين خانواده ها با وجود فقر و نياز،استفاده از مواد روانگردان و الکل را در جهت فراموش کردن و تسکين آلام خود بر خود روا و گاه واجب مي شمارند.همچنين عدم تمايل به پس انداز در اين خانواده ها ناشي از عدم اميد به آينده و اعتقاد به فلسفه دم را غنيمت دان است که به نوعي از تلاش آنان براي بقا در هر لحظه از زندگي ناشي گرديده است.

Description: C:\Users\dayan\Desktop\SabaRico-com--1-4629.png

پيشنهادات جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری علوم اجتماعی آتی

در اين تحقيق وجود فرهنگ مشترک بين چند محله فقيرنشين در شهر تهران به اثبات رسيده است و نيز به نظر مي رسد که علاوه بر آن هر يک از اين محلات ويژگيهاي منحصر بفرد خود را نيز دارد. لذا به نظر مي رسد تحقيقاتي وسيع تر و همه جانبه تر درباره ويژگيهاي يک محله, اقوام ساکن آن, امکانات آن, بافت آن, ويژگيهاي ي کوچه ها و خانه هاي آن و .... لازم است. ايتن اطلاعات دقيق ما را به سمت اتخاذ تدابير دقيق تري رهنمون خواهد شد.
تدابير کنوني در زمينه کمک به خانواده هاي فقير در سطح خرد توسط سازمان هاي دولتي و غير دولتي و فقر زدايي در سطح کلان, گرچه ممکن است براي خانواده هايي که دچار فقر موردي هستند و به صورت پراکنده در سطح شهر زندگي مي کنند کار ساز باشد، اما تجربه نشان داده است که جوابگوي نياز محلات فقيرنشين و حاشيه اي نمي باشد و لازم است تدابير خاصي براي اين امر در نظر گرفته شود. با توجه به سوالات اين تحقيق که جنبه هاي فردي, اجتماعي, اقتصادي و رواني فقر را مورد بررسي قرار داده است. در هر يک از اين بخشها مي توان پيشنهاداتي را براي بهبود وضعيت خانواده ها ارائه داد به شرطي که اين پيش فرض را بپذيريم که لازمه مقابله با فقرزداييمناطق  در وهله اول از بين برذن فرهنگ فقر است.در اين راستا پيشنهادات زير مفيد به نظر ميرسد:
به نظر ميرسد که در زمينه فرهنگي يسيار ضعيف تر از ساير موارد, فکر و برنامه ريري شده است. اين امر چه در سطح کلان و چه در سطح خرد باعث گرديده است که جوانان و نوجوانان ساکن مناطق برنامه هاي مناسبي براي گذرندان اوقات فراقت خود نداشته باشند، اوقات فراقت امروزه در رفاه اجتماعي در زمره شاخص هاي رفاهي بوده و اهميت زيادي به آن داده مي شود چرا که در اين اوقات مي توان اذهان مخاطبان را براي بهره برداري به عنوان سرمايه هاي ملي آماده ساخت اما آنچه از اوقات فراغت بر مي آيد اين است که حتي صدا و سيما نيز پاسخي مناسب به نيازهاي اين اقشار نمي دهد و تقريبا اکثر ساکنان محللات مورد تحقيق عدم علاقه به پر کردن اوقات فراغت خود با برنامه هاي صدا و سيما را اعلام نموده اند. اين امر باعث گرديده است که به دنبال امکانات ديگري از قييل فيلم هاي DVD يا تهيه ماهواره به هر قيمتي باشد که مسلما برنامه اي سازنده براي اوقاات فراغت نبوده و دردي بر دردها اضافه مي کند. ايجاد امکانات تفريحي ورزشي مناسب و ايجاد انگيزه در ساکنان محلات جهت استقبال از اين طرح ها بسيار مفيد خواهد بود. 
عرضه کتاب با قيمت نازل حتي در درب خانه ها و تشويق حتي با ايجاد مسابقات از ديگر پيشنهادات است. بهتر است که امکان حضور نيروهاي مردمي به ويژه در قالب هتر است که امکان حضور نيروهاي مردمي به ويژه در قالب NGI, در محلات افزايش يافته و به جاي دولتي بودن خدمات, دولت امکاناتي در اختيار اين اين افراد جهت فعاليت بيشتر در اين محلات قرار دهد.
همچنان که حضور جمعيت امداد دانشجويي امام علي (ع) در منطقه مولوي و انجمن حمايت از حقوق کودکان و انجمن کودکان کار در شوش و دروازه غار تاثير مثبت خود را در محلات به اثبات رسانيده است.
امروزه مشاوره و استفاده از شيوه هاي علمي براي از بين بردن مشکلات و ناراحتي ها حتي در ميان اقشار متوسط و بالاي جامعه هنوز جاي خود را باز ننموده است. لذا نمي توان توقع پذيرش آن را در اين محلات داشت اما مي توان برنامه هايي براي کودکان و مادران به صورت سخنرانيها و مراسم مختلف برگزار نمود و بتدريج روح اميدواري را در آنها بيدار کرده و در آنها احساس تعلق ايجاد نمود. 
يکي از پيشنهادات ساکن شدن افراد متخصص و حتي مددکار به صورت موقت يک سال در اين محلات و تلاش در ايجاد تغيير تدريجي حتي در سطح يک کوچه مي باشد. اين امر مي تواند از تاثير گذاري بر روي کودکان آغاز گردد. همچنين ايجاد خانه هايي که به صورت چند منظوره در محلات فعاليت داشته و ضمن ارائه خدمات سعي در ايجاد تغيير فرهنگي روي خانواده ها داشته باشند، از ديگر پيشنهادات است.
هم اکنون جمعيت امام علي (ع) در منطقه مولوي خانه اي با نام "خانه ايراني" ايجاد کرده است که در ابتدا برخي امکانات مانند غذاي گرم و لباس را به کودکان و خانواده هاي آنها اختصاص داده و هم اکنون پس از علاقه مند ساختن لايشان به حضور در اين خانه ها, برنامه هاي فرهنگي, علمي, ورزشي و هنري يراي ايشان در نظر گرفته شده است.
از ديگر نيازهاي افراد ايجاد اشتغال هاي غير کاذب و درست است که در برنامه ريزي کلان منطقه بايد مد نظر باشد. در نظر بگيريم که يک خانواده پس از 3 سال کار مداوم فرهنگي و اجتماعي هم اکنون راغب گرديده است که خود را از ورطه تباهي, اعتياد و ... نجات داده و به زندگي سالم روي آورده, اما هنگامي که امکانات اجتماعي را با خواسته خود هم جهت نمي بيند  و اشتغال مناسبي براي خود متصور نيست, نبايد از وي توقع داشت که اميدواري و روحيي خود را حفظ نمايد. از مشکلات اين محلات عدم وجود مشاغل غير کاذب با درآمد مناسب و وجه اجتماعي است. با توجه به ويژگيهاي بومي محلات, هر محله شايد, اشتغال مناسب خود را بطلبد. اين امر نياز به تحقيق وسيع داشته و لازم است تا انواع شرايط را براي خانواده ها در نظر گرفت. اشتغال مردان, زنان و حتي در موارد لازم اشتغال کودکان که اگر نمي توانيم کار کردن کودکان را متوقف نماييم حداقل کاري در خور سن و توان آنها طراحي کنيم تا کمترين آسيب هاي جسمي و رواني بر کودکان وارد شود. از جمله ديگر اقدامات مفيد, ايجاد هويت و تعلق در خانواده هاست که با کارهاي کوچکي از قبيل درست کردن اوراق هويت و بيمه افرادي که تحت پوشش بيمه ها نيستند ميتوان رخ دهد.
مهمترين پيشنهاد براي اين محلات, وجود واحد هاي پشتيبان و نه دادن پول و اوراق و... است. به نوعي که از اضطراب و نگرانيها ي خانواده ها نسبت به آينده کاسته شود و بتواند بتدريج راه تغيير و بهبود وضعيت خود را يافته و در آن حرکت کنند.
به اميد اينکه فقرا نه فقط موضوع پايان نامه ها, بلکه افرادي باشند که برايشان مي انديشيم و دست به عمل مي زنيم.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری علوم اجتماعی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۰۹/۱۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی سعی نموده ایم با ارائه نم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba سعی داریم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۸
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی سعی داریم تا با ارائه نمون [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۶
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین و آخرین آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نملییم با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش

آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش - زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب