انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - آکادمی ابن سینا

خلاصه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی حاضر

در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی حاضر در فصل اول كليات تحقيق ، به معرفي بيان مسئله و ضرورت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی حاضر پرداخته شده است ، همچنين اهداف و فرضيات تحقيق مشخص شده اند و سپس تعاريف مختلف از جواني از ديدگاههاي مختلف حقوقدانان ، روانشناسان و جامعه شناسان از حيث اينكه دوره جواني از چه سني آغاز مي شود مورد بررسي قرار گرفته است . 
در فصل دوم انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی حاضر تعاريف مختلف از خشونت و انواع آن ، انواع الگوهاي خشونت بار و تبعات آن اظهار نموده و سپس سابقه و پيشينه تحقيق ، تحقيقات داخلي و خارجي در زمينه خشونت توسط محققين نگاشته شده بيان گرديده ، در ادامه ديدگاههاي مختلف زيست شناسان ، روانشناسان و نظريه هاي جامعه شناختي مورد بررسي قرار گرفته است و چارچوب نظري اين تحقيق بر اساس ديدگاههاي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر گرايش جوانان به خشونت مورد بررسي قرار گرفته اند كه اين ديدگاههاي عبارت است از : نظريه يادگيري اجتماعي ، نظريه فشار ساختاري ، تئوري خرده فرهنگ خشونت ، ديدگاه تضاد ، نظريه رده سني سامپسون و لوپ ، ديدگاه اكولوژي ، محروميت نسبي ، نظريه اليوت و نظريه بي سازماني اجتماعي و در ادامه برخي ديگر از نظريات جامعه شناسانه كه با نظريات فوق ارتباط دارد آورده شده است . 
در فصل سوم تحقيق روش شناسي ، تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و مشخص گرديده است روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي است ، ابزار تحقيق پرسشنامه اي مي باشد جامعه آماري اين تحقيق 1850 نفر از جوانان شهر گيلانغرب ( استان كرمانشاه ) و حجم نمونه آن 350 نفر از جوانان شهر گيلانغرب مي باشد كه بر اساس فرمول كوكران محاسبه گرديده و به طريق نمونه گيري خوشه اي انجام گرفته مي باشد. 
جامعه آماري اين تحقيق 1850 نفر و حجم نمونه 350 نفر از جوانان شهر گيلانغرب ( استان كرمانشاه )    مي باشند تشكيل مي دهد. 
فصل چهارم در اين تحقيق به تجزيه و تحليل داده هاي آماري پرداخته مي شود كه به آمارهاي توصيفي و آزمون فرضيات پرداخته مي شود. 

نتيجه گيري 

با توجه به نتايج بدست امده در فصل چهارم كه نشان مي دهد : 
* ميانگين سني آنها برابر با 18 سال مي باشد كه 3/19 درصد در رشته علوم انساني ، 7/40 درصد در رشته علوم تجربي و 1/40 درصد هم در رشته رياضي كه 8 درصد در پايه اول دبيرستان ، 1/14 درصد در پايه دوم ، 6/52 درصد در پايه سوم و 3/25 درصد هم در پيش دانشگاهي درس مي خوانند. 
* ميزان تحصيلات پدران آنها 79 نفر از پاسخگويان كه 6/22 درصد را شامل مي شود بيسواد ، 164 نفر برابر 9/46 درصد زير ديپلم ف 58 نفر برابر 6/16 درصد ديپلم ، 36 نفر برابر 3/10 درصد ليسانس و 13 نفر برابر 7/3 درصد ليسانس و بالاتر مي باشد . ميزان تحصيلات مادران آنها 167 نفر پاسخگويان كه 7/47 درصد را شامل مي شود مادران آنها بيسواد ، 154 نفر برابر با 44 درصد زير ديپلم ، 15 نفر برابر 3/4 درصد ديپلم ، 3 نفر برابر 9/0 درصد ليسانس و 11 نفر برابر 1/3 درصد ليسانس و بالاتر مي باشند . در مورد شغل پدر 8/17 درصد داراي شغل آزاد ، 7/36 درصد كارمند ، 5/23 درصد كشاورز ، 1/11 درصد راننده ، 8/7 درصد بيكار و 3 درصد كارگر مي باشند . در مورد شغل مادر 22 نفر از پاسخگويان برابر 3/6 درصد داراي مادران شاغل و 328 نفر از پاسخگويان برابر 7/93 درصد مادران آنها خانه دار مي باشند . ميانگين ميزان درآمد ماهيانه خانواده برابر با 481800 تومان در ماه براي هر خانواده مي باشد . 

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۰۹/۰۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی سعی نموده ایم با ارائه نم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba سعی داریم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۸
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی سعی داریم تا با ارائه نمون [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۶
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین و آخرین آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نملییم با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش

آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش - زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب