دانلود پایان نامه کسب و کار - رایگان

دانلود پایان نامه  کسب و کار - رایگان

بخشی از فایل ارائه شده جهت دانلود

با توجه به جدید بودن موضوع چابکی سازمانی و لزوم توجه بیشتر به متغییر های تاثیر گذار در حیات سازمانها نقش کلیدی دارند، آگاهی از سطح چابکی سازمانی و مهمتر از آن یافتن رابطه بین این مفهوم با هوش هیجانی،هوش سازمانی و مدیریت سرمایه های فکری که از سابقه تحقیقی کمی در کشور برخوردار است، کانون توجه مطالعه حاضر است. به عبارت دیگر این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سئوال است که :
1)    آیا بین عوامل موثر سازمانی (هوش هیجانی، هوش سازمانی،مدیریت سرمایه های فکری) در نمونه مطالعه شده رابطه‌ای وجود دارد؟ 
2)    کدامیک از مولفه های سازمانی (هوش هیجانی، هوش سازمانی،مدیریت سرمایه های فکری) پیش بینی کننده مناسب تر چابکی سازمانی هستند؟  
برای حصول این نتایج پرسشنامه های هوش هیجانی، هوش سازمانی و مدیریت سرمایه های فکری و چابکی سازمانی در اختیار 136 نفر از مدیران، کارشناسان و کارمندان شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان شرقی قرار گرفت که نتایج بدست آمده ذکر می گردد.
5-2- نتايج تحقيق

5-2-1 نتايج نظري تحقيق
در اين قسمت از تحقيق، به بررسي نظريه هايي پرداخته مي شود كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.
پيشينه هاي تحقيق و ارتباط آنها با نتايج حاصله:
بعلت جدید بودن مبحث چابکی سازمانی، تا کنون مطالعه ای در این خصوص انجام نشده است. و تحقیق حاضر به عنوان اولین تحقیق در این خصوص بوده و شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان شرقی به عنوان اولین سازمان چابک بر اساس متغیرهای مورد بررسی می باشد.
5-2-2- نتايج تجربي تحقيق 
اين بخش از فصل پنجم، به بررسي نتايج تجربي تحقيق در دو بخش نتايج توصيفي و تحليل استنباطي مي پردازد كه طي اين مباحث نتايج مرتبط با آزمون فرضيه ها نيز مطرح مي شود. 
5-2-3- نتايج توصيفي تحقيق:
- نوع سمت: از 136 نفر نمونه آماري در اين پژوهش، 8/8 درصد شاغلین به عنوان مدیر،8/58 درصد به عنوان کارشناس و4/32 درصد به عنوان کارمند در شرکت مدیریت تولید برق استان مشغول به فعالیت هستند.
 - جنس: نتايج حاصله در رابطه با جنسیت پاسخگویان نشان میدهد از تعداد 136 نفر از كاركنان مورد مطالعه 126 نفر (6/92 درصد) مرد و 8 نفر ( 9/5 درصد) زن بود.
- وضعیت تأهل: وضعیت تأهل پاسخگویان، نشان مي دهد که از تعداد 136 نفر از كاركنان مورد مطالعه 8/8 درصد مجرد و 118 نفر 8/86 درصد متأهل بود.
- سطح تحصیلات: در مطالعه سطح تحصیلات شرکت ملاحظه شد که 7/3 درصد فوق ديپلم، 1/72 درصد ليسانس و 8/22 درصد فوق ليسانس و بالاتر بود.
- سابقۀ کار: نتايج حاصله در رابطه با سابقۀ کار پاسخگویان بیانگر این است که 25 درصد زير 10سال، 25 درصد بين 10 تا 20سال، 25 درصد بين 20 تا 25سال و 25 درصد نيز بالاي 25 سال سابقه كار داشتند
- سن: از لحاظ سنی به طور متوسط 25 درصد زير 25سال , 25 درصد بين 25 تا 44سال، 25 درصد بين 44 تا 49سال و 25 درصد نيز بالاي 49 سال سن داشتند.

جهت دانلود پایان نامه  کسب و کار کلیک کنید

در صورت نیاز به دانلود پایان نامه  کسب و کار بیشتر و یا دانلود پایان نامه سایر رشته ها به بخش مقالات وبسایت آکادمی ابن سینا مراجعه نمایید.

۱۴۰۲/۰۳/۰۸
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری صنایع

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری صنایع

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری صنایع در این بخش سعی در ارائه [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب