انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی | نمونه فصل پنجم رساله

انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی | نمونه فصل پنجم رساله

مقدمه  

در این فصل یافته ها و نتایج حاصل از انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی حاضر ارائه می شود. در ادامه مقایسه ادبیات تحقیق، میزان هماهنگی یا عدم هماهنگی ابعاد مدل های کیفیت مطرح شده تحقیقات پیشین و نیز نتایج حاصل از انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی حاضر مشخص می شود. نتایج تحقیقات و تفاوت های آن با اهداف پژوهش یکی از معیارهای مهم به شمار می آید، لازم به یادآوری است که در تحقیقات پیشین داخلی و خارجی در حوزه کیفیت خدمات پلیس، تاکنون تحقیقی با هدف ارائه مدل اختصاصی  برای پلیس راهنمایی و رانندگی مشاهده نشده است که می توان آن را  به عنوان یکی از نوآوری های این پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی به-شمار آورد. در خارج از حوزه پلیس صاحب نظران مدل های مختلف کیفیت ارائه دادند، که نتایج این تحقیق با مدل های مذکور مقایسه شده است. در ادامه نتایج تجزیه و تحلیل سؤالات بر اساس ابعاد مدل طراحی شده بیان می شود. علاوه بر موارد فوق نتیجه های مصاحبه با مدیران ارشد نیز در این فصل معرفی می شوند. سپس پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج  این تحقیق به عنوان تجربه محقق برای استفاده کاربران مطرح شده است. در انتها پیشنهادات برای انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی آتی ارائه می شود.

محدودیت های موجود در انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی 

علی رغم نقش این پژوهش در توسعه مدل های مدیریت کیفیت خدمات، محدودیت هایی نیز بر نتایج آن به شرح زیر وارد است. 
1- با توجه به این که یکی از ابـزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه بود، تلاش زیادی برای استاندارد-سازی پرسش نامه انجام شد، به گونه ای که بخشی از پرسش نامه ها از طریق مصاحبه حضوری نیز تکمل شد. ولی معایب ماهیتی که به پرسش نامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات وارد است، در این تحقیق نیز مصداق دارد.  
2- همانند اغلب مطالعات مبتنی بر روش های مدل سازی ساختاری، یافته های این تحقیق نیز مبتنی بر مدل های کیفیت و تجربیات افـراد نسبتاً محدودی به دست آمـد، لذا ممکن است قدرت تعمـیم پذیری تحقیق را با محدویت هایی مواجه نماید. 
3- انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی حاضر در سطح راهور ناجا و تهران بزرگ صورت گرفت. تعمیم برخی از یافته این پژوهش برای سنجش کیفیت خدمات راهور در شهرهای کوچک همراه با احتیاط و اصلاح عمل شود.

پیشنهادات برای انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی آتی

در انجام پایان نامه دکتری مدیریت حاضر پیشنهاد های زیر جهت پژوهش های آتی ارائه می گردد.

1- در تحلیل عاملی بُعد حفظ ارزش های اسلامی، مؤلفه "داشتن محاسن (ریش) در حد متعارف توسط کارکنان" مورد تأیید قرار نگرفت. با عنایت این که عملاً اکثر کارکنان مرد راهور در حد متعارف سازمانی دارای ریش هستند، پیشنهاد می گردد؛ در زمینه کیفیت سیمای مطلوب کارکنان مرد پلیس راهور تحقیق انجام شود. 
2 - بر اساس مدل حاصله از این تحقیق کیفیت خدمات پلیس راهور ناجا مورد سنجش قرار گیرد.
3- با توجه نتیجه مصاحبه با مدیران ارشد در خصوص "معیارهای متفاوت واحدهای نظارتی در کنترل کیفیت رفتاری کارکنان راهور برای تعامل با ارباب رجوع"، پیشنهاد می شود؛ درباره الگوی مناسب نظارت بر کیفیت رفتاری کارکنان پلیس راهور با شهروندان (ارباب رجوع) تحقیق علمی شود.
4- با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی بُعد کیفیت خدمات الکترونیکی از لحاظ بار عاملی، نسبت به سایر ابعاد تأییدشده در این تحقیق در مرتبه سوم قرار دارد. ولی نتایج مصاحبه با مدیران ارشد محدودیت های امنیتی را مانع گسترش (E- SQ)، در بستر اینترنت در راهور می دانند. پیشنهاد می شود؛ چگونگی توسعه خدمات الکترونیکی راهور با حفظ ملاحظات امنیتی مورد مطالعه قرار گیرد.
5- با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه با مدیران ارشد و ادبیات تحقیق در انجام رساله دکتری حاضر، در کیفیت خدمات مشتریان (شهروندان) نیز نقش دارند. خدمات راهور نیز بر اساس قانون به شهروندان ارائه می شود. با توجه به چالش های رفتاری مطرح شده، توسط مصاحبه شوندگان پیشنهاد می گردد؛ درباره شیوه های تسری قانون مداری و فرهنگ ترافیک در بین شهروندان تحقیق علمی صورت گیرد.
6- با عنایت به نتایج تحلیل عاملی تأییدی در انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی حاضر موقعیت از ابعاد کیفیت خدمات راهور است. ولی نتایج حاصل از مصاحبه با مدیران ارشد، نشان گر آن بود که اماکن خدمات و عملیات ترافیکی راهور در وضع موجود بر اسـاس معیارهای دسترسی شهروندان ساماندهی نشدند. لذا توصیه می شود؛ در خصوص مکان یابی اماکن خدمات-دهی راهور بر اساس دسترسی شهروندان مورد مطالعه علمی صورت گیرد. 
7- با توجه به این که از اهداف اساسی کیفیت خدمات پلیس راهور کاهش تصادفات، سوانح ترافیکی و سلامت شهروندان در ترافیک است. پیشنهاد می شود؛ تأثیر مدیریت کیفیت خدمات بر کاهش تصادفات رانندگی مورد بررسی علمی قرار گیرد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۱۲/۰۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری صنایع

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری صنایع

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری صنایع در این بخش سعی در ارائه [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب