انجام پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی + پیشنهادات

انجام پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی + پیشنهادات

انجام پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی

پیشنهادها

5.7.1. پیشنهادهای کاربردی و مبتنی بر یافته‌ها
       درحال‌حاضر، در بسياري از كشورها صنعت بيمه به يكي از بازوان قوي مالي تبديل شده است و تأثير عميقي بر امور اقتصادي آنها دارد، به‌طوري‌كه وجود كارشناساني كه در زمينه‌هاي مختلف بيمه آموزش‌ديده و داراي تحصيلات عالي باشند براي پيشبرد اهداف اين صنعت ضروري است. استخدام و حفظ افراد با استعداد در صنعت بيمه به يك ريسك تجاري تبديل شده و سازمان‌هاي بيمه را در سراسر جهان به رقابت مي‌طلبد، زيرا سرعت رشد و آهنگ تحول به كميت و كيفيت نيروهاي كارآمد بستگي دارد. در واقع سرمايه انساني زمينه‌هايي را براي تغيير و تحول به‌وجود آورده، استفاده از سرمايه‌هاي فيزيكي و مادي را بهينه ساخته و بازده فعاليت‌ها را افزايش مي‌دهد. سرمایه انسانی، تنها نهاده‌ای است که می‌تواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده‌های تولید را دگرگون یا متعادل کند، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد. شايستگي‌ها را مي‌توان ابعاد رفتاري تلقي كرد كه روي عملکرد شغلي تاثير دارند. شايستگي‌ها بيانگر اين است كه افراد چگونه بايد انجام وظيفه كنند و يا در شرايط خاص چگونه واكنش نشان داده، يا چگونه رفتار كنند؟ مادامی که پرتفولیوی شایستگی‌های فردی که ایجاد کننده شایستگی‌های محوری اساسی‌اند شناخته نشوند، ارزیابی شایستگی‌های محوری سازمانی کامل نخواهد شد.
       اهمیت نیروی انسانی متخصص و کارامد و این نکته که نیروی انسانی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین منابع هر سازمان و مخصوصا صنعت بیمه می‌باشد و اعتبار و تداوم حیات اقتصادی موسسات بیمه و موفقیت آن‌ها مرهون فعالیت نیروی انسانی آن‌هاست، برکسی پوشیده نیست. نیروی انسانی در صنعت بیمه از اولین لحظه شروع فرایند بیمه‌گری تا آخرین مرحله، حضور مداوم و فعال دارد. بررسی و ارزیابی ریسک مورد بیمه، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه یا صدور بیمه نامه، ارائه خدمات جانبی و اطلاعات جهت پیشگیری از وقوع حوادث یا کاهش دامنه خطرات و سایر مراحل بازرسی و تعیین خسارت و پیگیری پرداخت خسارت یا سرمایه بیمه از جمله فعالیت‌هایی است که در فرایند سیستم بیمه‌ای و با حضور نیروی انسانی به انجام می‌رسد. از طرف دیگر، با توجه به مباحث جدیدی همچون توانگری مالی در شرکت‌های بیمه و ضرورت رعایت آن در این شرکت‌ها، به دلیل اینکه سطح توانگری قابل قبول و یا غیرقابل قبول شرکت‌های بیمه به طور مستقیم ناشی از عملکرد پرسنل می باشد، ضرورت وجود نیروی انسانی متخصص و متبحر در شرکت‌های بیمه اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. همچنین با توجه به چرخه تولید معکوس در شرکت‌های بیمه و اینکه این شرکت‌ها با پول بیمه‌گذاران در ارتباط بوده و با آن اقدام به سرمایه‌گذاری‌های مختلف می‌نمایند، بدیهی است که اگر این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی نیروی انسانی کاربلد صورت نپذیرد بقای شرکت‌های بیمه و به تبع آن آرامش و امنیت بیمه‌گذاران را دچار خطر خواهد نمود.  
       فیاض بوکاری - مدیر امور بیمه یک شرکت نفتی خاورمیانه، در پژوهش‌های که راجع به مشکلات بیمه‌گری در کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داده است، عدم توانایی و شایستگی علمی و تجربی بیمه‌گران در ارتباط با بیمه‌گذاران و توضیح شرایط، استثنائات و ویژگی‌های پوشش بیمه‌ای را به عنوان اولین مشکل عمده صنعت بیمه در این کشورها بیان می‌کند. او همچنین معتقد است که بخاطر نبودن نیروی مجرب و متخصص هیچکدام از طرفین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، وظیفه خود را خوب درک نکرده و این مساله باعث بروز مشکلات در زمان وقوع خسارت و مراجعه بیمه‌گذاران برای دریافت خسارت می‌شود، به گونه‌ای که در بعضی موارد بیمه‌گر وظیفه خود را فروش بیمه‌نامه و بیمه‌گذار فقط اطلاع خسارت به شرکت بیمه می‌داند (صدیقی، 1367). 
       به منظور ارزیابی میزان مطلوب بودن کیفیت سرمایه انسانی و شایستگی‌محوری کارکنان و ارائه پیشنهاد برای آن در شرکت‌های بیمه، از آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شده است و با توجه به نتیجه این آزمون، می‌توان شاخص‌هایی را که از مقدار t کمتر از 3 برخوردارند، بهبود بخشید. شاخص سال‌های تجربه کاری مقدار 1.894 t= و شاخص نوآوری مقدار 2.243 t= را به خود اختصاص دادند. پس به عنوان یک پیشنهاد باید این شاخص‌ها را در سازمان بهبود بخشید.
       با توجه به بارهای عاملی شاخص‌های کیفیت سرمایه انسانی و شایستگی‌محوری کارکنان، می‌توان به این نتیجه رسید که شاخص مهارت‌های حرفه‌ای متغیر کیفیت سرمایه انسانی و شاخص حسن‌نیت و قابلیت اطمینان متغیر شایستگی‌محوری کارکنان بیشترین سهم را در اندازه‌گیری این متغیرها دارا می‌باشند. پس به عنوان دومین پیشنهاد باید این شاخص‌ها را نیز در سازمان بهبود بخشید.
    پیشنهاد می‌گردد بیمه مرکزی، آیین نامه‌ای در رابطه با نحوه احراز صلاحیت‌های شغلی در شرکت‌های بیمه را تصویب نموده و شرکت‌های بیمه را ملزم نماید از این آیین‌نامه پیروی نمایند.
    شرکت بیمه لویدز لندن، توانایی‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز در رابطه با هر یک از مشاغل بیمه‌ای و همچنین دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای این مشاغل را در سایت خود منعکس نموده و شرکت‌های بیمه را ملزم نموده تا نیروی انسانی خود را مجهز به این توانایی‌ها و شایستگی‌ها بنمایند. پیشنهاد می‌گردد بیمه مرکزی نیز این توانایی‌ها و شایستگی‌ها را مشخص نموده و به تبع آن شرکت‌های بیمه را ملزم نماید که نیروی انسانی موجود خود را به این توانایی‌ها تجهیز نموده و برای نیروی انسانی جدید نیز برخورداری از این شایستگی‌ها را الزام نماید.  
5.7.2. پیشنهادهایی برای مدیران ارشد
•    بنابر اهمیت بسیار بالای شایستگی‌محوری کارکنان در شرکت‌های بیمه و با توجه به تاثیر مستقیم کیفیت سرمایه انسانی بر آن، به مدیران شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود برای ارتقای شایستگی‌محوری کارکنان و نیز بهبود وضعیت سرمایه انسانی در این شرکت‌ها تمرکز ویژه‌ای نمایند.
•    با توجه به نقش شایستگی‌محوری کارکنان به عنوان میانجی رابطه بین کیفیت سرمایه انسانی و عملکرد شغلی، به مدیران شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود تلاش ویژه‌ای در جهت بهبود این متغیر داشته باشند؛ به دلیل اینکه موجب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می‌گردد.
•    با توجه به لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه و نقش حساس نیروی انسانی در این مورد، به مدیران شرکت‌های بیمه توصیه می‌گردد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته انتصابات را در شرکت خود دایر نموده و انتصابات کارکنان و همچنین قالب‌های کلی جهت بهبود عملکرد شغلی کارکنان را در این کمیته مورد بررسی قرار داده و شایسته‌ترین‌ها را برای پست‌های سازمانی به کار گمارند. 
5.7.3. پیشنهادهای عمومی
به منظور بهبود سرمایه انسانی:
    به شرکت‌های بیمه توصیه می‌گردد نیروی انسانی خود را جهت برخورداری از آموزش‌های حرفه‌ای به کشورهای خاستگاه بیمه اعزام نمایند. با این کار علاوه بر اینکه علم روز بیمه به شرکت‌های بیمه کشور نفوذ پیدا نموده و باعث پیشرفت و ترقی این شرکت‌ها می‌گردد، انگیزه نیروی انسانی شاغل را نیز جهت کار در این شرکت‌ها افزایش می‌دهد.   
    به شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود به شاخص‌های سرمایه انسانی توجه بیشتری نموده و در انتخاب و انتصاب کارکنان، این شاخص‌ها را مدنظر قرار دهند.
    به شرکت‌های بیمه پیشنهاد می‌گردد به منظور بهبود سرمایه انسانی خود، افرادی با تحصیلات مرتبط را جذب نمایند.
    شرکت‌های بیمه می‌توانند با فراهم آوردن زیرساخت‌های آموزشی لازم، مهارت‌ها و شایستگی‌های کارکنان خود را تقویت نمایند. 
    از آنجا که شاخص‌هایی همچون مهارت، شایستگی کارکنان و منابع انسانی، تجربه کارکنان ماهر و جوانان تحصیلکرده، از اهمیت بالایی برخوردارند، می‌توان پیشنهاد نمود که همراه نمودن این عوامل در کنار یکدیگر در زمینه ارائه خدمات جدید، به ارائه محصولاتی مرغوب‌تر و در نتیجه کسب مزیت رقابتی بالاتر خواهد انجامید. در نتیجه مشتریان بیشتری را می‌توان جذب نمود. 
    با توجه به اینکه استهلاک سرمایه انسانی کمتر از سرمایه مادی و ماشین آلات است، و از آنجا که سرمایه انسانی قابلیت تطبیق بیشتری برای فرصت‌های قابل تغییر دارد، هرگونه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی بازده طولانی‌تر و افق روشن‌تری دارد.
به منظور بهبود شایستگی‌محوری کارکنان:
    ایجاد جو سازمانی مثبت و مبتنی بر اعتماد در شرکت‌های بیمه، به این مفهوم که کارکنان شرکت به مدیران خود اطمینان داشته و معتقد باشند که مدیران به گفته خود عمل می‌کنند.
    افزایش تعهد کارکنان شرکت‌های بیمه، به این معنا که کارکنان خود را عضوی از سازمان دانسته و در راستای رسیدن به اهداف سازمانی تلاش می‌کنند.
    ارتقای افراد و ارائه پاداش برمبنای عملکرد افراد.
    تقویت فرهنگ حمایت از خلاقیت و ایده‌پردازی کارکنان در سازمان.
    ایجاد ظرفیت تغییر و انعطاف در سازمان که نوآوری مستمر را ممکن سازد. 
به منظور بهبود عملکرد شغلی:
    ارزیابی مستمر عملکرد شغلی کارکنان در بازه‌های زمانی متفاوت.
    استفاده از برنامه‌های بهبود عملکرد کارکنان بر مبنای سطح شایستگی کارکنان.
    به شرکت‌های بیمه توصیه می‌شود با ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان خود و مقایسه آن با استانداردهای عملکردی، اقدامات مناسب از قبیل تشویق، تنبیه و استفاده از بازخور 360 درجه را در شرکت به انجام رسانند.

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۳/۰۴/۱۳
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه با موضوع شرکت های دانش بنیان

انجام پایان نامه با موضوع شرکت های دانش بنیان

به منظور آموزش انجام پایان نامه با موضوع شرکت های دانش بنیان در این بخش نمون [...]

۱۴۰۳/۰۴/۳۰
|
سینا
انجام رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی

انجام رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی

انجام رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی حاضر در سال 90 در دانشگاه علامه به اتمام رسید [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۸
|
سینا
انجام پایان نامه با محوریت جنبش زنان

انجام پایان نامه با محوریت جنبش زنان

جنبش زنان به عنوان موضوع جهت [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۷
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب