انجام پایان نامه ارشد برق | نمونه فصل دو پایان نامه رشته برق

خصوصيات فني و اقتصادي برق:

همانطور كه ملاحظه شد توليد برق نيز مانند توليد ساير محصولات بوده ليكن از ديدكاه اجتماعي و ويژگيهاي  فني داراي خصوصياتي است كه لازم است بطور خلاصه به آنها اشاره شود.
برق از آن جمله كالاهاي مي باشد كه به همان اندازه كه بامشخصات كالاي خصوصي تعريف مي گردد از نظر دسترسي براي رفاه عمومي نيز مورد توجه قرار دارد. دركشورهاي صنعتي مصرف برق توسط واحدهاي صنعتي يا خانگي بعنوان شاخصي براي افزايش منافع و رفاه شناخته   مي شود و در كشورهاي در حال توسعه دسترسي برق به معني دسترسي به زير ساختهاي حياتي است كه براي توسعه انساني واقتصادي ضروري است. منافع دسترسي به برق به بهبود زندگي روزمره خلاصه نمي شود. بلكه در بهبود قابليت توليد نيروي كار نيز موثر است. از سوي ديگر توقف در تامين برق مي تواند تاثيرات منفي زيادي برامنيت ملي داشته باشد. صنايع حمل و نقل ،نظامي ،فولاد و آلومينيوم از مصرف كنندگان بزرگ برق محسوب مي شوند و اصولا تضمين تامين مطمئن برق درسطح مطلوب داراي اولويت بالاي براي سياستگذاران و شركتهاي برق مي باشد. و لذا برق خدمت استراتژيكي است كه بر رفاه اجتماعي اثر فراوان مي گذارد و در واقع داراي پيامدهاي اقتصادي مثبت در سطح جامعه است. و اصولا همين اهميت و نقش موثر آن در صحنه اقتصادي و رفاهي جامعه به همراه ساير عوامل  منجربه ايجاد انتظار جوامع از دولت براي تصدي اين بخش بعنوان يك سرويس عمومي شده است. از سوي ديگر برق بعنوان جانشين ساير منابع انرژي مانند سوختهاي فسيلي آلودگي هاي كمتري را در جامعه ايجاد مي نمايد و با ورود سيستمهاي فيلتري نيروگاه ها مي توان مطمئن شد درصد ايجاد آلايندهاي اين صنعت در مقابل آلودگي ناشي از ساير منابع تامين انرژي، ناچيز باشد.
همچنين اين كالا داراي مشخصات كالاي خصوصي نيز مي باشد. برق كالاي بسيار همگن به شمار مي آيد. از آنجا كه برق بخاطر ارزش ذاتي آن مصرف نمي شود بلكه بخاطر خدماتي كه مي تواند در فراهم آوردن آسايش نظير گرمايش،سرمايش،روشنايي در منازل و قواي محركه در توليد صنعتي ارائه نمايد، مورد تقاضا است، از جانب ساير منابع انرژي مانند نفت و گاز به رقابت طلبيده مي شود. همچنين از آنجا كه مقدار مصرف آن توسط مصرف كنندگان قابل اندازه گيري است و با توجه به ساير منابع جايگزين و همچنين وجود تجهيزات سرمايه اي كاهنده مصرف برق شاهد كشش پذيري اين كالا در مقابل قيمت مي باشيم. 
لزوم هزينه هنگفت سرمايه گذاري و زمان بري پروژه هاي صنعت برق، دوره بازگشت سرمايه را در اين صنعت طولاني نموده و جذابيت سرمايه گذاري در آن را براي بخش خصوصي تحت تاثير قرارداده است كه بعضا از آن بعنوان مانع ورود نيز ياد شده است.
برق از جمله محصولاتي است كه مستقيما امكان ذخيره سازي آن وجود نداشته و با توجه به تكنولوژي هاي موجود ذخيره سازي آن در مقياس بزرگ به صورت ساير انواع انرژي، هزينه بسياري را در بر دارد. انرژي الكتريكي مي بايد به محض نياز به ميزان كافي توليد گردد. اين امر موجب     مي گردد كه سرمايه گذاري زيادي جهت تامين ذخيره و پشتوانه نياز مصرف و جايگزيني خروج احتمالي واحدهاي نيروگاهي و شبكه هاي انتقال و توزيع به عمل آيد. از سوي ديگر از آنجا كه  مولفه هاي تقاضا شامل روشنائي، گرمايش و سرمايش، ايجاد انرژي محركه و همچنين زمان استفاده از برق در بين انواع مصرف كنندگان بگونه يكنواخت و همسان نمي باشد، لذا شاهد مقادير مختلف تقاضا در ساعات و اوقات مختلف سال مي باشيم بگونه اي كه ميزان تقاضا در برخي از اوقات تا پنج برابر افزايش مي يابد. با توجه به اين خصوصيا ت صنعت برق، حهت جلوگيري از ايجاد خاموشي لازم است حجم سرمايه گذاريها تا سطح اوج ميزان تقاضا بعلاوه درصدي براي ذخيره انجام شود. كه در واقع بيانگر عدم استفاده از حجم سنگيني از سرمايه گذاري انجام شده در اغلب اوقات و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده، مي باشد.
همانطور كه قبلا نيز توضيح داده شد، از انواع نيروگاهها در توليد برق استفاده مي گردد كه داراي هزينه هاي ثابت و متغير متفاوتي مي باشند. ليكن نشان داده شد از نيروگاههاي با هزينه متغير پايينتر و هزينه ثابت بالاتر براي تامين بار ( تقاضاي) پايه و در كليه زمانها و از نيروگاههاي سيكل تركيبي در بار مياني و در برخي از اوقات و از نيروگاههاي گازي با هزينه متغير بالاتر و هزينه ثابت پاينتر، در اوقات پرباري و ساعات اندكي از شبانه روز استفاده مي گردد. همچنين در برخي از مواقع نيز با خاموشي و هزينه انرژي تامين نشده روبرو هستيم.
هزينه متوسط متغير هريك از انواع نيروگاهها با افزايش توليدشان تا سقف  ظرفيت توليد اسمي آن ثابت و يا باشيب بسيار اندكي صعود مي نمايد و از آنجا به بعد كاملا صعودي مي شوند. و در واقع هزينه متوسط متغير هر يك از نيروگاهها بصورت حرف ال معكوس انگليسي مي گردد. بنابراين با توجه به آنكه هزينه متوسط متغير نيروگاهها متفاوت مي باشد مي توان كليه نيروگاهها را بر اساس آن از كوچك به بزرگ مرتب نمود و لذا شاهد هزينه متوسط متغير و يا به تعبير ديگر هزينه نهائي كوتاه مدت صعودي براي صنعت خواهيم بود كه در سطوح حداكثر ظرفيت هريك از نيروگاهها دچار گسستگي مي شود بگونه اي كه هزينه افزايش يك واحد از توليد با صرفه جوئي در هزينه ناشي از كاهش يك واحد در توليد برابر نمي گردد. لازم بذكر است حداكثر هزينه نهائي كوتاه مدت كه در حالت حداكثر تقاضا بروز مي نمايد، برابر هزينه انرژي تامين نشده مي باشد.
با توجه به اينكه مصرف كنندگان در سطح كشور پراكنده شده اند و همچنين مراكز دسترسي سوخت نيز در تمامي نقاط در اختيار نمي باشد، لذا بحث ايجاد شبكه برق رساني مطرح گرديد تا به كمك خطوط انتقال و شبكه توزيع، برق توليدي در نيروگاهها در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. و لذا در اين صنعت شاهد پراكندگي مراكز توليد بوده كه در صورت عدم وجود شبكه مناسب انتقال، داراي قدرت انحصاري محلي خواهند بود. استفاده از شبكه در اين صنعت باعث برخي ويژگيهاي خاص شده كه از آن جمله ايجاد صرفه هاي ناشي از مقياس بخصوص در شبكه و همچنين لزوم دادو ستد از طريق حوضچه مي باشد. بدين معني كه كليه توليد كنندگان برق توليدي خويش را به شبكه كه به حوضچه اي تشبيه شده، وارد مي نمايند و مصرف كنندگان نيز فارغ از اينكه برق را كداميك از نيروگاهها توليد كرده اند، برق مورد نياز را از اين حوضچه در يافت مي نمايند. در اين شيوه امكان دريافت برق توسط مشتري از شبكه بدون وجود قراردادي با عرضه كننده براي تامين انرژي وجود داشته كه در واقع بر ايجاد فضاي عادي دادو ستد بين فروشنده و خريدار و ايجاد شرايط بازاري اثر مناسبي نمي گذارد.

جهت دانلود فایل کمکی انجام پایان نامه ارشد برق کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه نحوه انجام پایان نامه ارشد برق کلیک کنید.

۱۴۰۱/۰۷/۱۳
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری علوم اجتماعی

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری علوم اجتماعی

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری علوم اجتماعی سعی داریم ت [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۵
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه آموزش زبان

آموزش انجام پایان نامه آموزش زبان

به منظور آموزش انجام پایان نامه آموزش زبان در این بخش سی داریم تا با ارائه ن [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۴
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه پایان نامه مطالعات فرهنگی

آموزش انجام پایان نامه پایان نامه مطالعات فرهنگی

در راستای آموزش انجام پایان نامه مطالعات فرهنگی در این قسمت سعی داریم دانشجو [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین و آخرین آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نملییم با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش

آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش - زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۶
|
ابن سینا
جدیدترین خبرهای علمی پژوهشی کشور

جدیدترین خبرهای علمی پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین خبرهای علمی پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۸/۲۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه پژوهش کشور

آخرین اخبار حوزه پژوهش کشور - آکادمی ابن سینا

با آخرین اخبار حوزه پژوهش کشور از آکادمی ابن سینا همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۵
|
ابن سینا
اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

در ادامه خلاصه ای از اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی خدمتتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب