انجام پایان نامه کشاورزی | نمونه نتیجه گیری

نتیجه گیری

تنش خشکی صفات مربوط به جوانه زنی چهار ژنوتیپ مورد بررسی را در گیاه نخود کاهش داد. در این میان بذر هایی که در مرحله جوانه زنی واکنش مناسب نشان دهند در مراحل بعدی رشد، گیاهچه هایی با بنیه بهتر و سییتم ریشه ای قویتر تولید خواهند نمود. ژنوتیپ های MCC877, MCC696  در این بین مقاومت بیشتری به خشکی نشان دادند. 
خشکی، رشد گیاه نخود را نیز در بیشتر ژنوتیپ ها کاهش داد که البته شدت این تغییرات در برخی بیشتر و در برخی کمتر بود. شدت کاهش در بیشتر موارد در ژنوتیپ های MCC588 بیشتر از سایرین بوده و از طرف دیگر در ژنوتیپ MCC877 کاهش در صفات فوق از شدت تغییرات کمتری برخوردار بود. به علاوه صفات ریشه آن در اثر تنش افزایش یافت. گرچه برای تشخیص و جداسازی ژنوتیپ های مقاوم و حساس از یکدیگر بررسی صفات رشدی گیاه به تنهایی کافی نبود و بررسی های بیوشیمیایی دیگری نیز صورت گرفت. 
بررسی اثر خشکی بر میزان ترکیبات آلی و فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدان نشان داد که در گیاهچه های 10 روزه ژنوتیپ MCC696، در گیاهان 20 روزه ژنوتیپ های MCC877 و MCC696 و در گیاهان 40 روزه ژنوتیپ MCC877 نسبت به سایر ژنوتیپ ها مقاومت بیشتری در برابر خشکی دارا بودند. همچنین مشخص شد که در این ژنوتیپ ها مقاومت گیاه به تنش خشکی بیشتر از طریق افزایش میزان پرولین و پروتئین های محلول و جبران کمی آب موجود در محیط بوسیله کاهش پتانسیل اسمزی گیاه صورت می گیرد. در بررسی میزان مالون دی آلدئید معلوم شد که ژنوتیپ های مورد بررسی نتوانستند از طریق افزایش پایداری غشاء پاسخ موثری به خشکی محیط داشته باشند. همچنین سطوح بالای آب اکسیژنه در گیاه نشان داد که در این ژنوتیپ ها آنزیم های آنتی اکسیدان مورد بررسی (POX و SOD) نتوانستند گیاه را در برابر تنش اکسیداتیو حاصل از خشکی به خوبی محافظت کنند. 

پیشنهادات 

بررسی تأثیر سطوح بیشتری از خشکی (فاصله میان 8- بار و 12- بار) بر روی جوانه زنی بذرهای نخود و براین اساس تعیین آستانه تحمل جوانه زنی در شرایط خشکی ؛
بررسی تأثیر خشکی تا مرحله رسیدگی نهایی (برداشت محصول) گیاه که 2 الی 3 ماه می باشد؛
 بررسی و انجام آزمایش های مشابه در شرایط مزرعه ای و مقایسه آن با شرایط آزمایشگاهی؛
بررسی و مطالعه فعالیت سایر سیستم های آنتی اکسیدان دخیل در مقاومت به تنش از جمله کاتالاز، گلوتاتیون ردوکتاز و همچنین بررسی نقش آسکوربات، گلوتاتیون و کاروتنوئید ها در این رابطه؛
بررسی و مطالعه میزان بیان ژن های مرتبط با مقاومت به خشکی، از جمله ژنهای مربوط به پروتئین های آنتی اکسیدان و امکان تراریخت نمودن گیاهان؛
 

۱۴۰۱/۰۷/۰۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری علوم اجتماعی

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری علوم اجتماعی

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری علوم اجتماعی سعی داریم ت [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۵
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه آموزش زبان

آموزش انجام پایان نامه آموزش زبان

به منظور آموزش انجام پایان نامه آموزش زبان در این بخش سی داریم تا با ارائه ن [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۴
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه پایان نامه مطالعات فرهنگی

آموزش انجام پایان نامه پایان نامه مطالعات فرهنگی

در راستای آموزش انجام پایان نامه مطالعات فرهنگی در این قسمت سعی داریم دانشجو [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین و آخرین آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نملییم با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش

آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش - زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۶
|
ابن سینا
جدیدترین خبرهای علمی پژوهشی کشور

جدیدترین خبرهای علمی پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین خبرهای علمی پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۸/۲۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه پژوهش کشور

آخرین اخبار حوزه پژوهش کشور - آکادمی ابن سینا

با آخرین اخبار حوزه پژوهش کشور از آکادمی ابن سینا همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۵
|
ابن سینا
اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

در ادامه خلاصه ای از اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی خدمتتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب