آموزش انجام پایان نامه جمعيت شناسي | نمونه پایان نامه

بحث و بررسی نتایج

همان گونه که نتایج حاصل از انجام پایان نامه جمعيت شناسي حاضر نشان داد میانگین فاصله ی سنی زوجین در استان اردبیل، حدود 5/4 سال است. این میانگین حدود 5/1 سال از میانگین کشوری این شاخص بیشتر است (طبق نتایج داده های مرکز آمار ایران). علت این امر ممکن است از نوع جمعیت آماری تحقیق حاضر از لحاظ سنی ناشی شود (مردان کمتر از 55 سال و زنان کمتر از 50 سال)، چون میانگین فاصله ی سنی زوجین در تحقیقی دیگر (محمودیان 1385: 136) نیز که جمعیت مورد بررسی آن از لحاظ سنی تقریباً مشابه این تحقیق بود، تفاوت ناچیزی با میانگین فاصله ی سنی زوجین به دست آمده در این تحقیق داشته است.
بررسی فرضیه ی مربوط به تفاوت فاصله ی سنی زوجین شهری و روستایی نشانگر عدم تفاوت  معنی دار در فاصله ی سنی زوجین ساکن در این دو نقطه بود. طبق نظر رايزمن (به نقل از: جعفري نيا 1387: 133-134) عامل تعيين كننده ي رفتار و روابط انسان ها در طول تاريخ، به ترتيب، سنت، خود انسان فردگرا و وسايل ارتباط جمعي بوده است و با توجه به اینکه، "انقلاب الکترونیکی، دنیای مجازی ]را[ در مقیاس بی سابقه ای وارد زندگی اجتماعی" می کند و زندگی در دنیای مجازی و عصر الکترونیک، فواصل زمانی و مکانی را به حداقل می رساند (سرایی 1385: 43) بنابراين، با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت، و گسترش تحصیلات همگانی و وسایل حمل و نقل، میزان بهره مندی روستانشینان از نوسازی می تواند در حد شهرنشینان باشد و به همین دلیل، فاصله ی سنی زوجین ساکن در این دو نقطه نیز می تواند مشابه باشد.
در مورد نتیجه ی فرضیه ی تفاوت فاصله ی سنی زوجین باسواد و بی سواد می توان گفت که تفاوت میانگین فاصله ي سني زوجين باسواد و بی سواد در هر دو نمونه ي زنان و مردان، معني دار، اما در جهت معكوس با فرضيه ي مورد بررسي است و فاصله ي سني زوجين در ميان افراد باسواد، بيشتر از افراد بي سواد گزارش شده است. البته، این نتیجه همسو با یافته های برخی از تحقیقات (محمودیان 1385: 137) است. در مورد علت اين امر در ميان مردان مي توان گفت كه احتمالاً مردان باسواد با زناني بي سواد و يا كم سواد ازدواج كرده اند و با توجه اينكه، افزايش تحصيلات با افزايش سن افراد همراه است، بنابراين اگر مردان باسواد با زناني بي سواد و يا كم سواد ازدواج كنند فاصله ي سني اين گونه زوجين زياد خواهد بود. در مورد نمونه ي زنان نيز مي توان گفت كه احتمالاًً زنان باسواد، هنگامي اقدام به ازدواج كرده اند كه هنوز داراي سطح تحصيلات بالاتري نبوده اند. بنابراين، فاصله ي سني زنان باسواد، بيشتر از زنان بي سواد به دست آمده است.

محدودیت های تحقیق 

در انجام پایان نامه جمعيت شناسي حاضر محدودیت های زیر در روند کار پیش آمد.

1-    عدم جمع آوری اطلاعات کلیدی در داده های ثانویه ی مورد استفاده ی تحقیق مانند سن ازدواج.
2-    فقدان امکان دسترسی به پایگاه های نشریات تخصصی جمعیت شناسی مانند نشریه ی ازدواج و خانواده، مطالعات جمعیتی، جمعیت شناسی .
3-    محدود بودن تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق حاضر.
4-    فقدان نمونه هایی خام از سرشماری های دوره های گذشته جهت انجام مطالعه ی طولی.
5-    پیچیدگی آماده سازی داده ها که در برخی موارد منجر به حذف داده ها نیز گردید.
6-    عدم همکاری سازمان های مرتبط با موضوع تحقیق در زمینه ی ارایه ی اطلاعات مانند سازمان ثبت احوال استان اردبیل.

امتیازات تحقیق

1-    جمع آوری ادبیات تجربی و نظری در مورد موضوع فاصله ی سنی زوجین در یک مجموعه.
2-    استفاده از داده های موجود و عدم دوباره کاری در جمع آوری داده ها و صرفه جویی در هزینه های زمانی و اقتصادی.
3-    بالا بودن حجم نمونه ی آماری که معادل 20 درصد از جمعیت آماری را شامل می شود و باعث کاهش احتمال خطا در تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جمعیت می شود.
4-    تعیین عوامل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر فاصله ی سنی زوجین که می تواند در جهت برنامه ریزی هایی نظیر کاهش میزان طلاق مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهادات جهت انجام پایان نامه جمعيت شناسي آتی

پیشنهادات زیر جهت انجام پایان نامه جمعيت شناسي و همچنین انجام رساله دکتری این رشته ارائه می گردد.

1-    انجام پایان نامه جمعيت شناسي با موضوع تحقيق حاضر در استان هاي متفاوت از لحاظ فرهنگي و مذهبي با يكديگر براي مقايسه و دخالت دادن نقش آداب و رسوم و ارزش هاي قومي و مذهبي جهت كشف ابعاد تازه اي از تغييرات فاصله ي سني زوجين.
2-    امكان پذير ساختن دسترسی به پایگاه نشریات جمعیت شناسی از طریق عضویت دانشگاه علامه طباطبایی در سایت های ارایه دهنده ی مقالات چنین نشریاتی مانند سایت جی-استور .
3-    گنجاندن سؤالی در مورد سن ازدواج برای افراد ازدواج کرده در پرسشنامه های مرکز آمار ایران.
4-    برطرف کردن موانع قانونی برای استفاده ی علمی از داده های جمع آوری شده توسط سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران.
5-    ارایه ی نمونه ای 20 درصدی از داده های خام سرشماری های دوره های گذشته همانند سرشماری 1385 جهت ایجاد امکان مقایسه و مطالعات طولی.
6-    افزایش میزان نوسازی در میان افراد جامعه (به خصوص در میان زنان روستانشین) از طرق مختلفی مانند افزایش تحصیلات و امکان اشتغال آنان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانند طلاق، و نیز تنهایی و بی پناهي در زمان سالخوردگی زنان که در فاصله ی سنی زیاد زوجین احتمال بروز بیشتری دارد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش انجام پایان نامه جمعيت شناسي با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۰۵/۲۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد برق

انجام پایان نامه ارشد برق

انجام پایان نامه ارشد برق در کلیه گرایش های قدرت، کنترل و غیره را می توانید با دا [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۳
|
سینا
نحوه شروع پایان نامه ارشد - آکادمی ابن سینا

نحوه شروع پایان نامه ارشد - آکادمی ابن سینا

در بخش حاضر نحوه شروع پایان نامه ارشد آموزش داده می شود. امید است دانشجویان ارشد [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۲
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری برق

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری برق

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری برق نموه فصل آهر پای [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۱
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

در ادامه خلاصه ای از اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی خدمتتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار پژوهشی کشور

آخرین اخبار پژوهشی کشور | اعلام نتایج کنکور کاردانی

در ادامه نظر شما را به جدیدترین اخبار حوزه علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی

آخرین اخبار علمی - پژوهشی | افزایش وام های دانشجوییی

در این بخش آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور ارائه شده است. [...]

۱۴۰۱/۰۶/۱۷
|
ابن سینا
گزیده ای از خبرهای پژوهشی و علمی کشور

گزیده ای از خبرهای پژوهشی و علمی کشور

در این بخش گزیده ای از خبرهای پژوهشی و علمی کشور ارائه شده است. [...]

۱۴۰۱/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
آخرین خبرهای علمی پژوهشی کشور

آخرین خبرهای علمی پژوهشی کشور | اعلام نتایج کنکور

در ادامه آخرین خبرهای علمی پژوهشی کشور ارائه شده است. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۶/۰۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب