انجام پایان نامه اشد و رساله دکتری مدیریت اجرايی | نمونه فصل پنج پایان نامه

5.1.    مقدمه

در این بخش از انجام پایان نامه مدیریت اجرايی حاضر نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق ارائه خواهد شد. در ابتدا خلاصه ای از کل تحقیق ارائه می گردد. سپس به بحث و نتیجه گیری در خصوص نتایج آزمون ها و روند تغییرات متغیرهای عملکرد پرداخته خواهد شد. پس از آن پیشنهادها در سه بخش پیشنهادهای عمومی، اصلی، و به محققان ارائه می گردد. در ادامه محدودیت های تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در انتها خلاصه ای از کل فصل ارائه خواهد شد.

5.2.    خلاصه تحقیق 

در ابتدای انجام پایان نامه اشد و رساله دکتری مدیریت اجرايی باید به انتخاب و تعریف مسأله تحقیق پرداخت. برای انتخاب مسأله تحقیق اقدام به بررسی پایگاه های داده علمی معتبر گردید. برخی موضوعات مشترک که در سال های اخیر تبدیل به موضوع روز مجامع علمی شده بودند به عنوان موضوعات پیشنهادی انتخاب شد. رویکرد این تحقیق کاربردی بودن و حل مسأله ای از صنعت بود. با توجه به این عامل تعیین کننده اقدام به مذاکره بانهادهای ذیربط مانند سازمان صنایع و معادن و شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان گردید. راهنمایی ها و پیشنهاداتی از جانب این نهادها مبنی بر مراجعه و مذاکره مستقیم با واحدهای صنعتی ارائه شد. با توجه به تجربیات نامطلوب صنعت و استقبال ضعیف این بخش از مجامع دانشگاهی، مشکلاتی در روند یافتن واحدی صنعتی که از چنین طرح هایی استقبال کند پیش آمد که با پیگیری های مستمر و مذاکرات جنبی برطرف شد. پس از توافق اولیه گروه صنعتی بارز با انجام تحقیق در این گروه، اقدام به انتخاب مسأله تحقیق شد. موضوعات پیشنهادی به گروه ارائه و موضوعات پیشنهادی آنها نیز دریافت گردید. پس از بررسی، موضوع "تاثیرات پیاده سازی استانداردهای ایزو 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز" مورد توافق قرار گرفت. پس از آن اقدام به تعیین حدود مسأله و جوانب آن گردید. کلیه مطالعات انجام شده در پایگاه های داده معتبر علمی با جستجوی کلید واژه های ISO+Performance مورد بررسی قرار گرفت. تعداد زیادی از مطالعات یافت شد که از میان آنها مطالعاتی که دقیقا به بررسی تاثیر ایزو بر عملکرد پرداخته بودند انتخاب گردید. پس از مطالعه مقالات منتخب، یکی از مقالات به عنوان مبنای کار این تحقیق انتخاب شد. این مقاله که در سال 2008 توسط می فنگ، مایل ترزیوفسکی، و دنی سمسون منتشر شده بود به بررسی تاثیرات پیاده سازی ایزو 9001:2000 بر عملکرد 613 بنگاه تولیدی و خدماتی در استرالیا و نیوزلند می پرداخت. متغیرهای مورد مطالعه در این مقاله مبنای سنجش عملکرد گروه صنعتی بارز قرار گرفت. متغیرها به دو دسته اصلی مستقل و وابسته         دسته بندی شده اند. متغیرهای مستقل در واقع لازمه های پیاده سازی استاندارد و متغیرهای وابسته مربوط به عملکرد بنگاه ها می باشد. در این مقاله عملکرد به دو دسته عملیاتی و کسب و کار تقسیم بندی شده بود. در دسته عملکرد عملیاتی متغیرهای کاهش هزینه، بهره وری افزایش یافته، کیفیت بهبود یافته، رضایت مندی افزایش یافته مشتری، رویه های بهبود یافته داخلی، روحیه   بهبود یافته کارکنان تعریف شده بودند. در دسته عملکرد کسب و کار نیز متغیرهای سهم بازار افزایش یافته، تصویر شرکتی بهبود یافته، مزیت رقابتی بهبود یافته، دسترسی به بازار جهانی  افزایش یافته، سود افزایش یافته تعریف شده بودند. مقایسه عملکرد چهار سال قبل با چهار سال بعد از دریافت تاییدیه های ایزو 9000 و 14000 به عنوان روش بررسی تاثیر استاندارد بر عملکرد انتخاب شد. دریافت تاییدیه ایزو 9000 در سال 1376 و ایزو 14000 در سال 1378 بود. پس از بررسی پیشینه تحقیق، تعیین حدود مسأله و مشخص شدن متغیرها اقدام به جمع آوری داده های مربوط به متغیرها (در صورت وجود) در جامعه آماری شد. متغیرهای ثابت یا در واقع لازمه های پیاده سازی استاندارد نیز (در صورت وجود) جهت ادراک بهینه از چگونگی پیاده سازی استاندارد جمع آوری گردید. نهایتاً داده های چهار متغیر عملکرد بطور کامل، دقیق و صحیح گردآوری شد. داده ها شامل دو متغیر عملیاتی هزینه های کاهش یافته و بهره وری افزایش یافته و نیز دو متغیر کسب و کار سهم بازار افزایش یافته و سود افزایش یافته بود. پس از تکمیل داده ها، روش آماری مناسب جهت تجزیه و تحلیل آنها انتخاب شد. به دلیل کوچک بودن حجم داده ها و نیز از آنجایی که نرمال بودن توزیع آنها توسط آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف در سطح معنی داری 95 درصد رد شد از آزمون های ناپارامتری استفاده کردیم. به دلیل ماهیت پیوسته داده ها، مرتبط بودن دو جامعه با یکدیگر (قبل و بعد از دریافت تاییدیه) و نیاز به دقت بیشتر نتایج آزمون، از آزمون دو جامعه مرتبط ویلکاکسون استفاده کردیم. نتایج آزمون نشان می داد که در سطح    معنی داری 95 درصد اختلاف معنی داری بین سود خالص کل و هزینه کل قبل و بعد از دریافت تاییدیه های ایزو 9000 و 14000 وجود دارد. این اختلاف بدین صورت بود که کلیه داده های سود خالص کل و هزینه کل بعد از دریافت تاییدیه بیشتر از داده های قبل از دریافت تاییدیه هستند. آزمون در سطح معنی داری 95 درصد هیچ اختلاف معنی داری را بین بهره وری و سهم بازار گروه قبل و بعد از دریافت تاییدیه های ایزو 9000 و 14000 نشان نداد. از آنجایی که نتایج ارائه شده در انجام پایان نامه مديريت اجرايی حاضر تنها به وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار بین دو جامعه مرتبط اشاره دارد و اثبات کننده تاثیر پیاده سازی ایزو 9000 و 14000 یا عدم آن نمی باشد نیاز به بحث عمیق تری برای بررسی تاثیر پیاده سازی این استانداردها می باشد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه اشد و رساله دکتری مدیریت اجرايی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۶/۰۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

آموزش انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت استراتژیک سعی [...]

۱۴۰۱/۰۵/۲۷
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه پزشکی

آموزش انجام پایان نامه پزشکی

در راستای آموزش انجام پایان نامه پزشکی نمونه بحث و نتیجه گیری پایان نامه دند [...]

۱۴۰۱/۰۵/۲۶
|
سینا
آموزش انجام پايان نامه‌ي ارشد فرهنگ و زبان باستان

آموزش انجام پايان نامه‌ي ارشد فرهنگ و زبان باستان

در راستای آموزش انجام پايان نامه‌ي ارشد فرهنگ و زبان باستان در این بخش [...]

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
گزیده ای از جدیدترین خبرها

گزیده ای از جدیدترین خبرها | کنکور 1402

در ادامه توجه شما را به گزیده ای از جدیدترین خبرهای علمی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۵/۲۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور | اطلاعیه سازمان سنجش

در ادامه نظر شما را به جدیدترین آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۵/۱۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار

آخرین اخبار | زمان آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 1402

در ادامه با آخرین اخبار علمی پژوهشی کشور همراه شما هستیم. [...]

۱۴۰۱/۰۵/۱۴
|
ابن سینا
اخبار جدید از دنیای علم و آموزش کشور

اخبار جدید از دنیای علم و آموزش کشور

در ادامه نظر شما را به اخبار جدید از دنیای علم و آموزش کشور جلب می کنیم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۵/۱۱
|
ابن سینا
اخرین اخبار پژوهشی کشور

اخرین اخبار پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به اخرین [...]

۱۴۰۱/۰۵/۰۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب