انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی - تحول | نمونه

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی - تحول | نمونه

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی - تحول

 مقدمه

در این فصل ابتدا نتایج  حاصل از بررسی متغیرها و فرضیه های در نظر گرفته شده برای انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی - تحول حاضر بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دو بخش ارائه می گردد (پیشنهادات در راستای فرضیات تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی) یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیه ها ارائه می گردد. در نهایت این فصل با محدودیت های موجود در انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی - تحول حاضر خاتمه می یابد. 

نتایج آمار توصیفی 

سنجش متغیر های اصلی در انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی - تحول حاضر نشان داد که :
1.از نظر پاسخ دهندگان متغیر تعامل و ارتباط موثر با کارکنان در شرکت ها دارای میانگین 13/ 3 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.و این نشان می دهد که این متغیردر شرکتهای تولیدی از وضعیت مناسبی برخوردار است.
2.از نظر پاسخ دهندگان متغیر کارمند يابي و استخدام در شرکت ها دارای میانگین 92/2 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد کمتر از متوسط قرار دارد.و این بیان گر نامطلوب بودن وضعیت این متغیردر شرکت‎های تولیدی استان گیلان می باشد.
3.از نظر پاسخ دهندگان متغیر جبران خدمات در شرکت ها دارای میانگین 90/2 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد کمتر از متوسط قرار دارد. و این بیان گر نامطلوب بودن وضعیت این متغیردر شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.
4.از نظر پاسخ دهندگان متغیر آموزش و توسعه انساني در شرکت ها دارای میانگین 05/3 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد حد بالاتر از متوسط قرار دارد. و این نشان می دهد که این متغیردر شرکتهای تولیدی از وضعیت مناسبی برخوردار است.
5.از نظر پاسخ دهندگان متغیر فرصت هاي شغلي در شرکت ها دارای میانگین 81/2 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد کمتر از متوسط قرار دارد. و این بیان گر نامطلوب بودن وضعیت این متغیردر شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.
6.از نظر پاسخ دهندگان متغیر توسعه و بهبود مديريت در شرکت ها دارای میانگین 80/2 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد کمتر از متوسط قرار دارد. و این بیان گر نامطلوب بودن وضعیت این متغیردر شرکت‎های تولیدی استان گیلان می باشد.
7.از نظر پاسخ دهندگان متغیر برنامه ها و زمانبندي منعطف در شرکت ها دارای میانگین 82/2 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد کمتر از متوسط قرار دارد. و این بیان گر نامطلوب بودن وضعیت این متغیردر شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.
8.از نظر پاسخ دهندگان متغیر اقدامات مديريت استراتژيک منابع انساني در شرکت ها دارای میانگین 92/2 است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد کمتر از متوسط قرار دارد. و این بیان گر نامطلوب بودن وضعیت این متغیردر شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.
9.از نظر پاسخ دهندگان متغیر عملکرد در شرکت ها دارای میانگین 74/2 است که با توجه به طیف پنج گزینه‎ای در حد کمتر از متوسط قرار دارد. و این بیان گر نامطلوب بودن وضعیت این متغیردر شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.
نتایج آمار استنباطی بیانگر آن است که از نظر پاسخ دهندگان میانگین کسب شده از اقدامات مديريت استراتژيک منابع انساني و عملکرد در وضعیت  پائین تر ازمتوسط قرار دارند  و وضعیت نامطلو بی بر شرکت ها حاکم است. به  عبارتی شرکت ها در این روز ها از نظر عملکرد وضعیت مناسبی ندارند. که این با توجه به وضعیت اقتصادی کشور وجود و وجود رکود تورمی قابل پیش بینی است. از سوی دیگر وضعیت شرکت ها از نظر مديريت استراتژيک منابع انساني نیز شرایط چندام خوبی نیست که این متغیر در شرایط اقتصادی حاکم  می‎تواند سبب کاهش بیشتر عملکرد شرکت ها گردد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی - تحول با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۰۸/۲۸
|
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

انجام پایان نامه ارشد داده کاوی

انجام پایان نامه ارشد داده کاوی مسئله ای می باشد که ممکن است ذهن بسیاری از دانشجو [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۶
|
سینا
انجام پایان نامه علوم دینی

انجام پایان نامه علوم دینی

انجام پایان نامه علوم دینی با توجه به گستردگی منابع و مطالب قدری دشوار است. در ای [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۴
|
سینا
انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری

انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری

انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب